YIT valitsi Autorin katujen ja teiden kunnossapidon seurantajärjestelmän toimittajaksi

(Great news in English below the Finnish text)

#YIT valitsi Autorin katujen ja teiden kunnossapidon seurantajärjestelmän toimittajaksi. Sopimus kattaa lähes kaikki YIT:n urakoimat ELY-keskusten maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat sekä kuntien katujen kunnossapitourakat. YIT on Suomen suurin rakennusalan yritys ja yksi suurimpia toimijoita Pohjois-Euroopassa. YIT vastaa tällä hetkellä Suomessa kaikkiaan 27 ELY -keskusten alueurakasta ja 12 kuntaurakasta.#Autori Road Maintenance -järjestelmällä YIT hoitaa urakoidensa töiden ohjaamisen, toteumatiedon keräämisen, seurannan ja raportoinnin.

YIT chose Autori as system provider for road and street maintenance contracts. The agreement covers almost all contracts that YIT has for road maintenance from the Finnish ELY Centres as well as street maintenance contracts from municipalities. With Autori Road Maintenance YIT manage workflow, collate information about performed tasks, monitor and follow-up contract progress and manage final reporting.

Takaisin