Asiakkaitamme

Asiakkaamme ovat teiden ja katujen, sekä sähköverkkojen kunnossapidosta vastaavat urakoitsijat, viranomaiset ja konsultit.

Urakoitsijat

Urakoitsijat käyttävät Autoria urakoiden lähtötietojen hallinnassa, toimenpiteiden suunnittelussa, töiden jakamisessa työntekijöille ja työsuoritusten kirjaamisessa maastossa sekä kaikkien tietojen kokoamisessa, kommunikoinnissa niin yritysten sisällä kuin eri toimijoiden kesken aina lopulliseen raportointiin asti.

Lue lisää

Valtion viranomaiset

Teiden ja katujen kunnossapidosta vastaavat viranomaiset käyttävät Autoria eri tavalla heidän tarpeistaan ja työtehtävästään riippuen. Autori Road Authority on kehitetty viranomaisten omien toimenpiteiden ja maastossa tehtyjen havaintojen kirjaamiseen, toimenpiteiden suunnitteluun sekä toteutuksen laadunvalvontaan.

Lue lisää

Kunnat

Yli 30 vuoden kokemuksella tiedämme minkälaisia vaihtelevia tarpeita kuntien katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa on. Tätä kokemusta hyödyntäen olemme kehittäneet uudenaikaisia ja helppokäyttöisiä, työtehtäväkohtaisia ratkaisuja tehostamaan ja selkeyttämään kuntien kunnossapitotoimintoja entuudestaan. Kehittämiemme ratkaisujen keskeisimmät tavoitteet ovat kunnossapidon tehostaminen ja kustannusten säästäminen toiminnan digitalisoinnin avulla.

Lue lisää

Konsultit

Konsultit käyttävät Autoria laajasti kunnossapidon, päällystysten ja tiemerkintöjen suunnittelussa ja hoitourakoiden laadunvalvonnassa varmistaessaan, että tehty työ on tehokasta ja vastaa tilaajan tarpeita sekä kilpailutuksissa asetettuja vaatimuksia.

Lue lisää

Referenssit

Mitä asiakkaamme kertovat palveluistamme.

Lue lisää