Autorin kuntatarjonta

Yli 30 vuoden kokemuksella tiedämme minkälaisia vaihtelevia tarpeita kuntien katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa on. Tätä kokemusta hyödyntäen olemme kehittäneet uudenaikaisia ja helppokäyttöisiä, työtehtäväkohtaisia ratkaisuja tehostamaan ja selkeyttämään kuntien kunnossapitotoimintoja entuudestaan. Kehittämiemme ratkaisujen keskeisimmät tavoitteet ovat kunnossapidon tehostaminen ja kustannusten säästäminen toiminnan digitalisoinnin avulla. Palvelut tarjoavat mm. reaaliaikaisen tilannekuvan, täydellisen historiatiedon, tiedonsiirron automatisoinnin, sekä kattavan raportoinnin ja analytiikan.

Suomen kaikilla kunnilla on hyvin samanlaiset velvoitteet, mutta käytännön toiminta vaihtelee laajasti. Autorin ohjelmistoratkaisut ovat tämän takia perustoiminnallisuuksien osalta optimoitu eri toimenpiteille, ja tarvittaessa ratkaisu mahdollistaa myös kuntakohtaisten tarpeiden toteutusta, esimerkiksi kartta-aineistojen integrointien osalta. Kunnan ylläpitämien WMS tai WMTS -rajapintojen kautta palveluun voidaan lisätä karttatasoja vaikkapa urakka-alueiden, kunnossapitoluokkien, kaivonkansien ja leikkipaikkojen osalta. Rajapintojen käyttö mahdollistaa keskitettyjen aineistojen laajan hyödyntämisen ilman erillistä ylläpitoa.

Katso alta esimerkkejä tarjonnastamme ja sitä hyödyntävistä kohderyhmistä

Autori KuntaKunnossapito

Autori Kuntakunnossapito tarjoaa kokonaisen toiminnanhallintaratkaisun kunnossapidon tarpeisiin aina yksittäisestä havainnon kirjaamisesta laajempiin inventointeihin ja niistä tehtävien työmääräyksien kautta aina tehdyn työnseurantaan ja kuittaamiseen.

Autori Kuntakunnossapito on suunniteltu juuri katujen ja yleisten alueiden, kuten viherhoidon, leikkipaikkojen, urheilukenttien ja -reittien sekä varusteiden ja laitteiden kunnossapidosta huolehtiville henkilöille heidän tarpeitaan ajatellen.

Tuotteeseen on tarjolla myös erillinen internet-pohjainen yleisönäkymä kuntalaisille, josta kuntalaiset voivat nähdä kaikki tietyn alueen katujen ja kevyenliikenteen väylille tehdyt viimeisimmät kunnossapidon toimenpiteet.

Tarjolla on selkeät kirjaustoiminnot ja kirjaustyypin valinta eri tarpeisiin sekä erikseen kesä- että talvikäyttöä varten. Autori-tietopalvelu tunnistavat talvi-, kesä- ja viherhoidon sekä puhtaana pidon tarpeet. Talvikunnossapidossa reittiä voidaan kerätä joko yhdelle tai useammalle toimenpiteelle yhtä aikaa. Reitintallennus puolestaan on mahdollista suorittaa talvi- tai kesähoidon tehtävien mukaan. Tuotteen ominaisuuksissa on huomioitu muutkin talvikaudelle tyypilliset toimenpiteet.

Autori KuntaKunnossapito –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton julkaisemaa Alueurakoinnin Yleistä tehtäväluetteloa 2003 ja Rakennustietosäätiön julkaisemaa INFRA 2017 Kunnossapitonimikkeistöä. Näin olemme varmistaneet, että tuotteen toiminnot ja tuotteessa käytetyt termit ovat ajantasaisia ja vastaavat Suomen kunnissa vallitsevia käytäntöjä. Samalla olemme myös varmistaneet, että tuotteen käytöstä saatava hyöty on mahdollisimman suuri.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Pavement and Patching

Autori Pavement and Patching käyttäjät ovat asfalttipäällysteistä vastaavat tilaajat, työnjohtajat ja päällystysurakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät.

Autorin Pavement and Patching –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta päällystys ja paikkausurakoiden hallinnan, työnohjauksen ja päällystyskohteiden seurannan tarpeista. Tuote on kehitetty vastaamaan kuntien ja urakoitsijoiden tarpeita ja sitä käytetään monissa kuntaurakoissa toiminnan selkeyttämiseksi ja ajantasaisen tilannekuvan saamiseksi sekä historiatietojen hakemiseksi.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Tiemerkintä

Autori Tiemerkintä käyttäjät ovat katumerkinnöistä vastaavat tilaajat, työnjohtajat ja urakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät.

Autorin Tiemerkintä –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta tiemerkintöjen suunnittelun, kohteiden hallinnan, työnohjauksen ja seurannan tarpeista. Tuote on kehitetty vastaamaan kuntien ja urakoitsijoiden tarpeita ja sitä käytetään monissa kuntaurakoissa toiminnan selkeyttämiseksi ja ajantasaisen tilannekuvan saamiseksi sekä pienmerkintärekisterin ylläpitämiseksi.

Autori Tiemerkintä tuotteen tarjoamat hyödyt:

1. Säästää aikaa ja rahaa
Autori Tiemerkintä on edullinen ja helppo ottaa testikäyttöön. Huomaat nopeasti, miten eri toiminnallisuudet ovat optimoituja kohteiden inventointia, suunnittelua ja tilaamista varten. Tilatun kohteen töiden etenemistä on selkeä seurata ja valmis kohde on helppo hyväksyä laskutusta varten. Koska koko prosessi on digitaalinen ei ole tarvetta tulostaa ja toimittaa erillisiä papereita urakoitsijalle. Samalla varmistat myös kaikkien laskujen oikeellisuuden ja vältyt virhelaskutukselta.

2. Ajantasainen tilannekuva
Autori Tiemerkinnällä saat ajantasaisen tilannekuvan inventoiduista, suunnitelluista, tilatuista ja laskutetuista tiemerkintäkohteista. Enää sinun ei tarvitse miettiä, miten työt ovat edenneet tai laskujen oikeellisuutta. Eikä sinun tarvitse miettiä mitä tiemerkintöjä on tehty missäkin kohteessa aikaisemmin, koska sinulla on pienmerkintärekisteri ja täydellinen tieto kaikista tehdyistä toimenpiteistä helposti haettavissa yhdestä ja samasta järjestelmästä.

3. Helppokäyttöisyys
Web-palvelun ja mobiilisovelluksen käyttöliittymät on kehitetty yhdessä loppukäyttäjien kanssa vastaamaan heidän tarpeitaan. Roolipohjaiset käyttöoikeudet ja käyttöasetukset muistava sovellus parantavat käytettävyyttä entuudestaan.

4. Hinnoittelu
Autori Tiemerkinnän hinnoittelu perustuu web-palvelumaksuun ja käyttäjämääriin. Näin hinta sopeutuu kunkin kunnan tarpeiden mukaan. Pyydä tarjous, niin pääset tutustumaan tuotteeseen ja näet mitä hyötyjä se tarjoaa sinun kunnallesi.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Ulkovalaistus

Autori Ulkovalaistus käyttäjät ovat kuntien tai liikelaitosten ulkovalaisinomaisuudesta ja sen kunnossapidosta vastaavat tilaajat työnjohtajat ja urakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät

Autori Ulkovalaistus on kehitetty tievalaistusten omistajille, kunnille, kaupungeille ja liikelaitoksille sekä valaistusten kunnossapidosta ja huolloista vastaaville urakoitsijoille.

Autori Ulkovalaistus mahdollistaa keskitetyn ja tehokkaan valaisinomaisuuden hallinnan. Olemassa olevan rekisterin tuominen Autori Ulkovalaistus palveluun ja/tai valaistusomaisuuden inventointi maastossa on suoraviivasta. Toiminta tehostuu, kun vikahavainnot ja hoitotoimenpiteiden yksityiskohtaiset tiedot ovat sidottuja kohteisiin ja aina helposti saatavilla maastossa. Vikahavaintojen kirjaaminen ja niiden pohjalta tehtävien työmääräysten luonti tiimikohtaisesti on helppoa.

Laadunvarmistusta tehostavat keskustarkastuksia, maadoitusmittauksia ja pylvästarkastuksia varten optimoidut kirjauslomakkeet. Reitinkeräys-toiminnon avulla tehtyjen huoltokierrosten reitit ja niiden pituudet ovat myös helposti tallennettavissa palveluun.

Miksi Autori Ulkovalaistus?

  • Valaisinomaisuuden parempi hallinta
  • Tehokas vikailmoitusten hallinta
  • Työtehtävien täydellinen hallinta
  • Tarpeisiin ja työtehtäviin optimoituja toimintoja ja lomakkeita
  • Järjestelmässä jo yli 180 000 valaisinpistettä
  • Säästää aikaa ja rahaa

Autori Ulkovalaistuksen hinnoittelu perustuu valaisinpisteiden määrään ja mobiilisovelluksen käyttäjien määrään. Näin hinta sopeutuu kukin kunnan tarpeiden mukaan. Pyydä tarjous, niin pääset tutustumaan tuotteeseen ja näet mitä hyötyjä se tarjoaa sinun kunnallesi.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Laadunvalvonta

Autori Laadunvalvonta käyttäjät ovat sisäisestä tai ulkoistetusta laadunvalvonnasta vastaavat ja suorittavat henkilöt.

Autorin Laadunvalvonta tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta eri urakoiden ja työtehtävien laadunvalvonnasta sekä tilaajan ja sisäisen tai ulkoisen laadunvalvojan tarpeista. Tuotteessa olevien kirjaustoimintojen ja viestintätyökalun ansiosta, yksityiskohtainen kommunikointi eri kohteista, mahdollisista laadunalituksista ja tarvittavista toimenpiteistä on selkeää. Samoin laaduntarkastusreittien suunnittelu ja toteuman todistaminen laskutusta varten on helppoa ja suoraviivaista.

Autori Ladunvalvonta tuotteen tarjoamat hyödyt:

1. Aukoton järjestelmällisyys
Autori Laadunvalvonta on edullinen ja helppo ottaa testikäyttöön. Huomaat nopeasti, miten saat kaikki laatuun liittyvät kirjaukset yhteen ja samaan järjestelmään, jolloin korjaustoimenpiteiden seuranta on järjestelmällistä ja aukotonta. Järjestelmän avulla parannat laatua kaikissa urakoissa.

2. Ajantasainen tilannekuva
Autori Laadunvalvontaan voit lisätä kunnan asukkailta saatua palautetta samalla kun olet ajan tasalla kaikista muista sisäisen tai ulkoisen laadunvalvojan tehdyistä laatukirjauksista. Näin hallitset tilanteen ja voit paremmin ohjata tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Voit myös helposti jakaa tietoa dynaamisen näkymän kautta kaikille sitä tarvitseville.

3. Helppokäyttöinen ja edullinen
Web-palvelun ja mobiilisovelluksen käyttöliittymät on kehitetty yhdessä loppukäyttäjien kanssa vastaamaan heidän tarpeitaan. Roolipohjaiset käyttöoikeudet ja käyttöasetukset muistava sovellus parantavat käytettävyyttä entisestään. Hinnoittelu perustuu web-palvelumaksuun ja käyttäjämääriin, jolloin hinta sopeutuu kukin kunnan tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Basic

Autori Basic käyttäjät ovat yleistä helppokäyttöistä suunnittelu- ja maastotyökalua tarvitsevat, esimerkiksi kuntien suunnittelijat ja mittahenkilöstö ym.

Autorin Basic on perustuote ilman valmiiksi tehtyjä toimenpidekohtaisia kirjaustoiminnallisuuksia. Se mahdollistaa reitin tallennuksen, sekä kirjausten tekemisen muokattavilla pikakirjauspainikkeilla ja yleisellä lomakkeella. Web-palvelussa voit suunnitella maastossa tehtävää työtä, jonka lisäksi voit seurata, tarkistaa, muokata, analysoida ja raportoida aiemmin mobiilisovelluksella tehtyjä kirjauksia.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.