Te – asiakkaamme – olette meille tärkein innovaatioidemme lähde.

Asiakkuutemme perustuvat tiiviiseen kumppanuuteen, jossa yhteisenä tavoitteena on palvelun ja toimintamallien jatkuva kehittäminen uusimpia sovellus- ja laiteteknologioita hyödyntämällä.

Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa seuraavat kriittisen infrastruktuurin kunnossapitoon osallistuvat viranomaiset, urakoitsijat ja konsultit.

ELTEL Networks Oy, Infrapalvelut, Pekka Loitokari, Lighting Solution Manager
"Tarvittavan tiedon saaminen maastoon oikeille henkilöille oikeassa kohteessa on elinehto tehokkaalle toiminnallemme. Yksityiskohtainen tieto valaisinpisteistä ja sähkökeskuksista sekä korjausten ja tarkastusten kirjaaminen tehtävää varten kehitetyillä kirjausvaihtoehdoilla, varmistavat tarvittavan tiedon tallentamisen ja ajantasaisuuden. Se on tärkeää itsellemme ja erityisesti meidän asiakkaallemme, valaistuksen omistajalle. Lähtötietojen puutteellisuus ja tietojen kirjaaminen useaan eri kertaan on korvattu määrätietoisella toiminnalla ja tehokkuudella Autorin avulla."

Cleanosol, Mika Launonen, toimitusjohtaja
"Autorin avulla toimintamme selkeytyy ja tehostuu samalla kuin työnteon mielekkyys parantuu huomattavasti. Autorin ominaisuudet ja integroinnit muihin järjestelmiin on kehitetty urakoitsijoiden tarpeista samalla täyttäen viranomaisten vaatimukset urakoitsijoille. Autori selkeyttää ja tehostaa töiden suunnittelua ja tehtyjen töiden raportointia. Voimme itse keskittyä työntekoon, kun tarvittavat toiminnallisuudet ovat Autorissa helppokäyttöisiä sekä luotettavia ja kun tieto välittyy automaattisesti eri järjestelmien välillä."

Savon Kuljetus, Kunnossapito, Heikki Knuutinen, työmaapäällikkö
"Autorin avulla hallitsemme urakoita paremmin ja järjestelmän ansiosta kirjaamme kaikki tilaajan vaatimat toimenpiteet varta vasten kehitetyillä toiminnoilla. Paikantaminen tieosoitteella ja kirjausten sitominen kohteeseen auttaa meitä tehostamaan toimintaamme entisestään. Voimme keskittyä ydinasioihin ja työntekoon eri lappujen tai lomakkeiden täyttämisen sijaan."

Peab Asfalt, Juha Pohjola
"Autorin avulla pystyimme tehostamaan katujen ja alueiden päällysteiden paikkaustöitä huomattavasti. Töiden hallinta, raportointi ja laskutus toimivat saumattomasti reaaliajassa samalla, kun omien resurssien hallinta ja laskutuskierto ovat tehostuneet moninkertaisesti. Toimimme itse tehokkaammin ja tarjoamme entistä parempaa palvelua asiakkaillemme. Autori tarjoaa asiakkaillemme myös oman näkymän kohteiden suunnittelua ja toimenpiteiden reaaliaikaista seuraamista varten."