Autori-järjestelmä

Infrastruktuurin kunnossapidossa tehdään turhaa työtä, koska tilannekuva on puutteellinen ja tiedonvälitys ei toimi. Autori-järjestelmä automatisoi tiedonvälityksen ja tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan. Järjestelmä sisältää mobiilisovelluksen ja selainkäyttöisen web-palvelun. Lisäksi Autoriin on mahdollisuus liittää ulkoisia tiedonkeruupäätteitä sekä järjestelmäintegraatioilla automatisoida tiedonsiirto muihin järjestelmiin.

Autori on toteutettu nykyaikaiselle pilvipalvelualustalle Microsoft Azure -ympäristöön. Azure takaa tehokkaan, tietoturvallisen ja vakaan ympäristön tietopalvelulle.

Autorin toimialakohtaisesti toteutetut tietopalvelut tarjoavat teiden ja katujen kunnossapidon sekä sähkönjakeluverkon kunnossapidon ammattilaisten käyttöön räätälöityjä työkaluja. Lisäksi tarjoamme kumppaneillemme konsultointia toiminnan digitalisoinnin monipuoliseen hyödyntämiseen.

Tietosuojaseloste

Teiden ja katujen kunnossapito

Tietopalvelu

Teiden ja katujen kunnossapidossa Autori tarjoaa tehokkaat työkalut sekä viranomaisille että palveluntuottajille, urakoitsijoille ja konsulteille. Toimialakohtaiset Autori-tietopalvelut tarjoavat kunnossapidon osapuolten tarvitsemat ominaisuudet teiden ja katujen omaisuuden- ja kunnonhallintaan, toimenpiteiden suunnitteluun, työnohjaukseen, kunnossapidon valvontaan ja toteutumisen raportointiin.

Autori-järjestelmää käytetään teiden ja katujen hoidossa, sekä päällysteiden, tiemerkintöjen ja tievalaistuksen ylläpidossa. Tienpitoviranomaiset ja hankintapalvelukonsultit käyttävät Autoria toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksen valvonnassa. Autoria käytetään myös liikennemittausten työnohjauksessa ja tulosten käsittelyssä ja raportoinnissa.

Sähkönjakeluverkon kunnossapito

Tietopalvelu

Sähkönjakeluverkon kunnossapidossa Autori-tietopalvelu tarjoaa monipuoliset työkalut sähköverkkoyhtiön ja urakoitsijan väliseen yhteistyöhön. Sähköverkkoyhtiö välittää vikatiedot sähköisesti urakoitsijan Autoriin ja sieltä työmääräys siirtyy automaattisesti asentajalle. Mobiilisovelluksella työ kuitataan suoritetuksi ja tieto välittyy edelleen sähköverkkoyhtiölle. Tietopalvelussa kootaan tiedot laskutettavista töistä, välitetään kirjanpitoon sekä laskutukseen ja tuotetaan verottajan edellyttämät työmaailmoitukset.

Sähkönjakeluverkon kunnossapidossa koko toiminnanohjausprosessi on digitalisoitu Autori-tietopalvelun avulla. Mobiilisovellus, web-palvelu ja järjestelmäintegraatiot mahdollistavat sujuvan yhteistyön sekä tehokkaan työnohjauksen ja raportoinnin.

Digitalisaatio­konsultointi

Tietopalveluiden lisäksi Autori Oy tarjoaa tutkimus- ja kehittämisprojekteihin asiantuntemusta, koulutuspalveluja sekä tukikonsultointia. Konsultointimme tukee kunnossapidon osapuolten toiminnan digitalisoinnin kehittämistä lähtien toimintamallin muutoksesta yltäen uusien teknologioiden ja laitteiden hyödyntämiseen.

Olemme osallistuneet digitalisaation kehittämisprojekteihin liittyen esimerkiksi 360° kuvaukseen, tietyömaiden liikenteenohjaustiedon jakelun automatisointiin, aluevastaavan toimintamallin kehittämiseen ja kunnonhallinnan joukkoistettuun tiedonkeruuseen.