Autori

Vi är föregångaren inom digitalisering av underhåll för vägar, gator och eldistributionsnät. Våra tjänster och produkter effektiviserar kundernas verksamhet.

Mer om Autori Se video Se Vista video

Så betjänar vi

Tjänster för förbättrad informationshantering

Våra tjänster är utvecklade i syfte att effektivisera informationshanteringen vid underhåll av infrastruktur. Autori hjälper kunder med identifiering av åtgärdsbehov, arbetsfördelning och rapportering av utförda uppdrag.

Våra kunder och samarbetspartners

Ni – våra kunder – är vår viktigaste inspirationskälla.

Våra kundrelationer baseras på ett nära samarbete, där det gemensamma målet är att kontinuerligt utveckla tjänsterna och verksamhetsmodellerna genom att utnyttja senaste tekniken.

Våra samarbetspartners är bland andra myndigheter, entreprenörer och konsulter.

Karriär hos Autori?

Arbeta

i ett professionellt team

Autori växer och vi söker förstärkning till vårt team. Vi erbjuder intressanta uppgifter i en aktiv och uppmuntrande arbetsgemenskap. Du får utföra ditt arbete med moderna verktyg och kunniga medarbetare som stöd.

Tag kontakt genom att fylla i ansökan!

Här finns vi

Tag kontakt så löser vi tillsammans dina utmaningar beträffande informationshantering

Med dina behov som utgångspunkt så kan vi erbjuda de mest lämpade lösningarna för informationshantering. Vår expertis baseras förutom teknisk kompetens även på en djup förståelse för våra kunders behov.

Se närmre kontaktuppgifter här