Tietomekka är nu Autori!

Vi är föregångaren inom digitaliseringen av vägars, gators och eldistributionsnätens underhållning. Vi erbjuder med nyaste teknologin implementerade informationstjänster för att effektivisera kundens verksamhet.

Mer om Autori Se video

Så betjänar vi

Tjänster för informationshanteringens utmaningar

Vårt tjänsteutbud är utvecklat för att effektivisera informationshanteringen av infrastrukturens underhåll alltifrån identifiering av behov till arbetets fördelning, utförande och rapportering.

Våra kunder och samarbetspartners

Ni – våra kunder – är vår viktigaste källa till innovation.

Vårt kundförvärv baseras på täta partnerskap, där gemensamma mål är att tjänsterna och verksamhetsmodellerna drar nytta av senaste programvaror och instrument.

Våra samarbetspartners är bland andra följande myndigheter, entreprenörer och konsulter verksamma inom infraunderhåll.

Arbeta hos Autori?

Kom med

i en högprofesionell grupp

Som stöd för vår tillväxt söker vi förstärkning till vårt team. Vi erbjuder intressanta uppgifter vid en aktiv och stödjande arbetsplats. Du får göra ditt arbete långsiktigt med använding av moderna verktyg och kunniga kollegor som stöd.

Tag kontakt genom att fylla i ansökningsformulär!

Så hittar du oss

Tag kontakt, vi löser era utmaningar inom informationshantering tillsammans

Vi är redo att erbjuda passande informationshanteringslösningar för era behov. Vår expertis baseras, förutom tekniskt kunnande, även på djup förståelse på kundens behov.

Se närmare kontaktinformation här