Autori at Google Street View Summit 2019!

Autori’s Ari Immonen and Janne Ruuskanen from Traficom (Finnish Transport and Communication Agency) participated in the Google Street View Summit 2019 in London.

Check out Google’s video at 1:07-1:15 to hear why Finnish Road Authorities partner with Autori for 360-photographing (https://lnkd.in/em7tAPM)! The attached “heat map” screenshot (taken from Googles video) show what Autori and Traficom have accomplished.

As a Google Street View Trusted Partner, Autori has photographed 28000 km in 2019 and 2018. The uploaded images have so far been viewed 24 million times! Autori’s aim is to cover also the rest of Finland as well as Sweden and Norway…and why not Denmark and other countries at the same time :)

#googlestreetview #360degrees #traficom #autori #roadmaintenance

Autorilta ulkovalaistuksen omaisuudenhallintaa Suomen kuntasektorille!

Autori Road Lighting -tuotteen kysyntä on kovassa nousussa! Suomen kuntien ja kaupunkien katujen ylläpidosta vastaavat yksiköt tehostavat toimintaansa ja käyttävät yhä useammin Autorin tarjoamaa sähköistä ulkovalaistuksen omaisuudenhallintajärjestelmää ja mobiiliratkaisua valaistuksen hoidon ja kunnossapidon tehostamiseksi.

Olemassa olevan valaisinrekisterin tuominen Autoriin on suoraviivaista ja Autori Road Lighting -toiminnallisuudet ovat optimoituja juuri valaisinomaisuuden hallintaan ja kenttätyötehtäviin. Vikahavainnot ja hoitotoimenpiteiden yksityiskohtaiset tiedot ovat sidottuja kohteeseen ja aina helposti saatavissa maastossa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tehdyt toimenpiteet, kuten keskustarkastukset, maadoitusmittaukset ja pylvästarkastukset, tallennetaan räätälöidyillä toiminnoilla suoraan omaisuudenhallintajärjestelmään, joka näin ollen aina pysyy ajan tasalla.

Jos et vielä käytä Autori Road Lighting tuotetta, niin ota yhteyttä. Valaisinomaisuuden hallinta on nyt entistä helpompaa.

#tievalaistus #vagbelysning #kuntaliitto #kaupunki #kunta #kunnat #kunnossapito #roadmaintenance #autori

YIT valitsi Autorin katujen ja teiden kunnossapidon seurantajärjestelmän toimittajaksi

(Great news in English below the Finnish text)

#YIT valitsi Autorin katujen ja teiden kunnossapidon seurantajärjestelmän toimittajaksi. Sopimus kattaa lähes kaikki YIT:n urakoimat ELY-keskusten maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat sekä kuntien katujen kunnossapitourakat. YIT on Suomen suurin rakennusalan yritys ja yksi suurimpia toimijoita Pohjois-Euroopassa. YIT vastaa tällä hetkellä Suomessa kaikkiaan 27 ELY -keskusten alueurakasta ja 12 kuntaurakasta.#Autori Road Maintenance -järjestelmällä YIT hoitaa urakoidensa töiden ohjaamisen, toteumatiedon keräämisen, seurannan ja raportoinnin.

YIT chose Autori as system provider for road and street maintenance contracts. The agreement covers almost all contracts that YIT has for road maintenance from the Finnish ELY Centres as well as street maintenance contracts from municipalities. With Autori Road Maintenance YIT manage workflow, collate information about performed tasks, monitor and follow-up contract progress and manage final reporting.

Sneak preview of the Autori 360 inventory car

Here’s a sneak preview of the Autori 360 inventory car. It will cover 10399 km of roads including 1174km of light traffic ways in the Uusimaa ELY-center region from June to September 2019. Additionally, another 6000 km of roads will be photographed in northern parts of Finland. If you see the car, just wave to the driver. He’s a really nice guy 😊. And, his work will be uploaded to Google Streetview to be freely used by anyone.

Did you know that today there are almost 3 million Autori 360 images in Google StreetView? These images are viewed already 15 million times. That’s about 1 million views every month!! Here’s a link if you want to check out a random pic: https://lnkd.in/esCHmTh

#autori #streetview #360photography #road #maintenance

Check out our new Autori video!

SaaS service for collecting and sharing information between infrastructure owners, maintenance contractors and quality supervising consults. The versatile map based interface and optimized functionalities for different maintenance activities improve situation awareness and efficiency significantly.