Autori Ab

Sedan början år 1988 har vi erbjudit programvara och informationstjänster till våra kunder. Våra samarbetspartners är myndigheter, entreprenörer och konsulter som är verksamma inom underhåll av kritisk infrastruktur. Våra informationstjänster har uppnått ett brett erkännande för innovativa lösningar och nyttan för kundernas verksamhet.

Kompetens

Vår konkurrenskraft baseras på kontinuerlig kompetensutveckling, kännedom om våra kunders affärsverksamhet och genom att kreativt kombinera nyaste tekniken med kundspecifika programvarulösningar.

Arbetssätt

Vår målsättning är att ha ett brett nätverk samt att vara en framstående leverantör av informationstjänster för underhåll av kritisk infrastruktur, vars verksamhet baseras på kontinuerlig utveckling och innovation.

Internationalisering

Inför vår internationalisering har vi sökt och beviljats finansieringsstöd från Europas områdesutvecklingsfond, via norra Österbottens Närings-, Trafik- och Miljöcentral. Finansieringen möjliggör ett mer omfattande genomförande, som dessutom är snabbare och på en bättre nivå. Med finansieringens hjälp uppnår vi ett avsevärt bättre slutresultat.