Autori AB

Autori AB har sedan 1988 erbjudit programvara och informationstjänster till kunder.

Våra samarbetspartners är myndigheter, entreprenörer och konsulter verksamma inom infraunderhåll. Våra utvecklade informationstjänster har uppnått brett erkännande för bra innovativa lösningar och nytta för kundernas verksamhet.

Kompetens

Vår konkurrenskraft baseras på fortgående utveckling, kännedom om våra kunders affärsverksamhet och med kreativitet kombinera nyaste teknologin med kundspecifika applikationslösningar.

Verksamhetsmodell

Autori AB strävar efter att vara en brett nätverkande och progressiv producent för informationstjänster och applikationer inom infra-sektorn, vars verksamhet baseras på kontinuerlig aktiv uppföljning av global utveckling , innovation och utveckling.

Internationalisering

Autori Oy har sökt, och fått finansieringsstöd av Europeiska unionens regionala utvecklingsfond för verksamhetens internationalisering. Stödet söktes via Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten. Med hjälp av stödet kan internationaliseringen förberedas mera omfattande, bättre och snabbare. Det bidrar till att vi uppnår ett avsevärt bättre slutresultat.