Hållbar utveckling

Autoris uppgift i samhället är att erbjuda informationssystem för att möjligast effektivt kunna underhålla kritisk infrastruktur, såsom vägar och gator och eldistributionsnät. Vi hjälper kunderna att på bästa möjliga sätt kunna effektivisera underhållet genom att erbjuda innovativa och digitala lösningar för att samla in, hantera och dela information.

Vår verksamhet och utbud för ett mer effektivt underhåll stöder samtidigt hållbar utveckling.

Vi strävar efter att hjälpa väghållare och elnätsägare genom att erbjuda en korrekt och uppdaterad lägesbild över tillgångarna, samt effektivisera dess underhåll genom att säkerställa en effektiv informationsdelning mellan dem och deras anlitade entreprenörer. Genom att registrera utförda åtgärder, insamla och dra nytta av data från olika enheter, och vidarebefordra realtidsinformation och en bättre lägesbild till berörda intressenter, så kan vi tillsammans minska belastningen på miljön.

Miljöpåverkan är en angelägenhet som hör till samtliga ansvarsfulla aktörers målsättning.

Autori strävar genom sitt utbud till att minska på onödiga förflyttningssträckor, inspektionsrutter och behovet av mängden vägmarkeringsfärg, salt och sand. I vår egen verksamhet så strävar vi efter att utnyttja kollektivtrafik och att till exempel använda telefon och videosamtal istället för att flyga, då möjlighet finns. Vi försöker även reducera onödig energiförbrukning på våra kontor, samt källsortera material och avfall enligt rekommendationer.