Kvalitet

I Autori är vårt centrala mål att skapa långsiktiga kundrelationer och nöjda slutanvändare. För att uppnå denna målsättning så är kvaliteten en central del i allt vad vi gör. Ur vår synvinkel så startar uppbyggnaden av en kvalitativ programvaruprodukt från människan. Ett kompentent och passionerat team som utnyttjar moderna processer och verktyg löser problem som är nästan omöjliga att lösa.

Verksamhetsmodell

Vår produktutveckling stöder sig på standardutformade ”agila” processer för såväl utvecklingsprojekt som för underhållets del. Ett av de mest centrala målen är att möjliggöra både teamets och själva verksamhetsmodellens kontinuerliga utveckling. Samtidigt möjliggörs ett bra samarbete med kunden genom tjänstens hela livstid. Förutom ett fungerande kundsamarbete så stöder verksamhetssättet även teamets samarbete och möjliggör ytterligare produkter och utveckling av tjänster. I vår verksamhet utnyttjar vi bland annat kontinuerlig integration, – tester och – leveranspraxis.

Vi har försökt automatisera allt manuellt arbete för att undvika fel från den mänskliga faktorn, samt för att låta utvecklarna fokusera på det väsentliga, dvs själva utvecklandet. Genom att utnyttja de senaste verktygen så automatiserar vi bl.a. källkodsanalys, funktionstester med ett flertal metoder, lansering av nya programversioner, säkerhetskopiering, alarmering vid potentiella problemsituationer samt vid behov även återställande av hela systemets infrastruktur.

Azure

Som systemets plattform har vi valt den moderna, säkra och enkelt skalbara molntjänsten från Microsoft Azure. Genom att utnyttja Azures verktyg så sker övervakning av tjänsten och upptäckt av eventuella problem utan besvär. Azure tillhandahåller även många färdiga tjänster som gör att utvecklingsarbetet effektiviseras avsevärt.

Branschkunskap

Förutom rent teknisk kompetens så har vi även god kännedom om våra kunders verksamhetsområden. Vi har en djup förståelse för underhåll av vägar, gator och eldistributionsnätverk med över 30 års erfarenhet. Utöver detta försöker vi fortlöpande samverka med våra kunder för att närmare förstå just deras respektive verksamhetssätt och specifika behov. På så sätt kan vi erbjuda effektiva lösningar för våra kunders verksamhet och vardagliga arbetsuppgifter, vilket är själva kärnan i vår verksamhet.