Våra kunder

Våra kunder är entreprenörer, myndigheter och konsulter verksamma inom väg- och gatuunderhåll samt inom underhåll av eldistributionsnät.

Entreprenörer

Entreprenörer använder Autori för att hantera ingångsdata, planera åtgärder, fördela arbetsuppgifter och registrera utfört arbete i fält. Därutöver används Autori för sammanställning av information, för såväl intern som extern kommunikation och slutlig för rapportering.

Läs mer

Myndigheter

Väghållarmyndigheter använder Autori på varierande sätt beroende på deras behov och arbetsuppgifter. Autori Road Authority är utvecklat för att registrera myndigheternas egna åtgärder och observationer i fält, åtgärdsplanering och kvalitetsövervakning.

Läs mer

Konsulter

Konsulter använder Autori vid planering av underhåll, beläggning och vägmarkering. De använder också Autori för leveransuppföljning av driftkontrakten för att säkerställa att beställt arbete utförs effektivt och motsvarar beställarens behov och uppställda krav.

Läs mer

Referenser

Vad tycker våra kunder om Autori.

Läs mer