Ni – våra kunder – är vår viktigaste inspirationskälla.

Våra kundrelationer baseras på ett nära samarbete, där det gemensamma målet är att kontinuerligt utveckla tjänsterna och verksamhetsmodellerna genom att utnyttja senaste tekniken.

Våra samarbetspartners är bland andra myndigheter, entreprenörer och konsulter.

ELTEL Networks Oy, Infratjänster, Pekka Loitokari, Lighting Solution Manager
"Att få erforderlig information till rätt person och till rätt objekt i fält är essentiellt för vår effektiva verksamhet. Detaljerad information om belysningspunkter och elcentraler samt registrering av reparationer och inspektioner med, för ändamålet utvecklade registreringsalternativ, säkerställer att nödvändig information sparas och hålls à jour. Avsaknad av ingångsdata och registrering av samma information ett flertal gånger har med Autoris hjälp ersatts av målmedvetenhet och effektivitet."

Cleanosol, Mika Launonen, VD
"Med hjälp av Autori så effektiviseras vår verksamhet samtidigt som utförandet av arbetet underlättas avsevärt. Autoris egenskaper och integreringar till andra system är utvecklade enligt entreprenörernas behov samt för att säkerställa att beställarens krav på entreprenören uppfylls. Autori tydliggör och effektiviserar arbetsplanering och rapportering av utfört arbete. Vi kan fokusera på att utföra själva arbetet då nödvändiga funktioner i Autori är lättanvända, tillförlitliga och när information flyttas mellan olika system per automatik."

Savon Kuljetus, Underhåll, Heikki Knuutinen, arbetsplatschef
"Med Autoris hjälp hanterar vi uppdragen bättre och tack vare systemet så registrerar vi med, för ändamålet utvecklade funktioner, de åtgärder som begärts av beställaren. Positionering med vägadress och registreringar som knyts till specifika objekt hjälper oss att bli ännu mer effektiva än tidigare. Vi kan nu fokusera på våra centrala arbetsuppgifter istället för att fylla i olika pappersblanketter."

Peab Asfalt, Juha Pohjola
"Med Autoris hjälp lyckades vi effektivisera vårt arbete med lappning av beläggningsskador avsevärt. Arbetshantering, rapportering och fakturering fungerar klockrent i realtid. Resurshantering och fakturering har samtidigt blivit mångfalt mer effektivt. Vi agerar själva mer effektivt och kan i slutändan erbjuda våra kunder en ännu bättre service än tidigare. Autori tillhandahåller även våra kunder en vy för att planera objekt och följa upp åtgärder i realtid."