Autori-system

Autori-systemet är en modern, informationssäker och flexibel plattform för effektivare underhåll av infrastruktur. Autori körs i Microsoft Azures molntjänst och kan integreras med såväl externa informationssystem som diverse datainsamlingsenheter.

Våra kunder effektiviserar sin verksamhet med hjälp av ett flertal integrerade och uppgiftsspecifikt optimerade funktioner. De får även en bättre situationsöverblick i realtid för sin verksamhet inom underhåll av vägar, gator eller eldistributionsnät.

Vi har tillsammans med våra kunder utvecklat produkter för deras specifika verksamhetsområden och behov. Kunderna får optimerade versioner av produkterna i enlighet med deras respektive roller, åtgärdsändamål och uppdragsformer. Detta för att säkerställa bästa möjliga effektivitet och nytta för våra kunder. Därutöver kan funktioner modifieras enligt kundspecifika behov.

Tag kontakt eller boka en personlig demo för mer detaljerad presentation.

Autori-systemets egenskaper

Webbtjänsten erbjuder alla funktioner som behövs för informationssammanställning, uppdragshantering, hantering av användarrättigheter, verksamhetsplanering, realtidsuppföljning och rapportering. Webbtjänstens alla funktioner är utvecklade tillsammans med slutanvändarna för att motsvara behoven vid respektive arbetsuppgifter.

Mobilapplikationen är ett mångsidigt verktyg för fältuppgifter. Med dess hjälp får fältpersonalen omfattande information och funktioner för arbetsstyrning, utförande och rapportering. Skapande av arbetsorder, mottagande av egna arbeten och registrering av utförda åtgärder och observationer sköts enkelt. Snabbtryck, anteckningsblanketter och registrering av körda sträckor är optimerade för olika aktiviteter. Vissa funktioner kan kunden själv modifiera och vid behov kan funktioner även skräddarsys enligt kundspecifika behov. Tack vare omfattande information och mångsidiga funktioner så underlättas och tydliggörs arbetet samtidigt som det blir mer effektivt.

I planeringen av mobilapplikationen har man tagit hänsyn till användarvänlighet och smidigt underhåll. Användaren har alltid senaste versionen och den information som visas i systemet (såsom register och vägdatabaser) uppdateras per automatik.

 • Positionsangivelse med vägadress och koordinater
 • Visning av vägregisterdata
 • Kartfunktion med ett flertal valbara kartunderlag som även kan visas samtidigt.
 • Stor mängd extrainformation kan visas på kartunderlaget.
 • Anknytning av data till olika referensnät (vägadressregister, Digiroad, NVDB…)
 • Vägväderinformation och vägkamerafoton, även med historisk information.
 • Dokumentering av åtgärder med hjälp av ruttregistrering, snabbtryck, anteckningar och filbilagor.
 • Stöd för 360-bildtagning
 • Autori meddelandefunktion för kommentering av anteckningar och för intern kommunikation.
 • Rollbaserad hantering av användarrättigheter.
 • Informationsdelning till epost med hjälp av dynamisk vy.
 • Presentation av lägesbild via publik vy.
 • Integrering till externa datasystem, t.ex. HARJA, Epicor och Digitraffic. (Kundspecifika integreringar även till IFS och MS Dynamics system)
 • Färdiga REST API – gränssnitt för integrering.
 • Integrering till externa datainsamlingsenheter och -system, t.ex. saltspridarenhetsdata, vägmarkeringsenheter och trafikräkningsenheter m.m.

Väg- och gatuunderhåll

För väg- och gatuunderhåll erbjuder Autori effektiva verktyg till såväl myndigheter som entreprenörer och konsulter. De för verksamheten specifika informationstjänsterna tillhandahåller intressenter inom underhåll med de egenskaper som behövs för vägars och gators underhålls- och åtgärdsplanering, arbetsstyrning, övervakning och slutlig rapportering.

Autori- systemet används vid väg- och gatudrift, samt för underhåll av beläggning, vägmarkering och vägbelysning. Väghållare och leveransuppföljare använder Autori vid verksamhetsplanering och -övervakning. Autori används även för arbetsstyrning av trafikflödesmätningar, dess resultatbehandling och rapportering.

Underhåll av eldistributionsnät

För underhåll av eldistributionsnät tillhandahåller Autori mångsidiga verktyg för att effektivisera samarbetet mellan elnätsbolaget och dess underhållsentreprenör. Elnätsbolaget sänder felmeddelanden till entreprenörens version av Autori, varifrån en arbetsorder per automatik sänds vidare till montören. I mobilapplikationen registreras arbetet som utfört, och informationen vidarebefordras återigen tillbaka till elnätsbolaget. Information om fakturerbart arbete sammanställs i tjänsten, vidarebefordras till bokföring och fakturering, och det upprättas även arbetsplatsrapporter som erfordras av skattemyndigheten.

Hela verksamhetsstyrningsprocessen för underhåll av eldistributionsnät är digitaliserad med hjälp av Autoris informatonstjänst. Mobilapplikation, webbtjänst och systemintegration möjliggör ett smidigt samarbete samt en effektiv arbetsstyrning och rapportering.

Autori Vista Bildhanteringstjänst

Autori Vista är en mångsidig och omfattande bildhanteringstjänst för att effektivisera underhållsverksamhet, förbättra kvalitetsövervakning och utöka kostnadseffektivitet. Bildbaserad information från fält medför betydande tids- och resursbesparingar. En enskild persons producerade bildmaterial ger en aktuell lägesbild som är enkelt tillgänglig för samtliga projektets intressenter.

Autori Vistas omfattande helhetstjänst består av olika tjänstedelar som är bildtagningens ruttplanering och arbetsstyrningstjänst, bildtagningstjänst och bildmaterialets publiceringstjänst samt Vista Viewer visningstjänst.

Digitaliserings­konsultering

Förutom informationstjänster så tillhandahåller Autori även expertis för utvecklingsprojekt, utbildningstjänster och stödkonsultation. Vår rådgivning hjälper olika underhållsaktörer med allt från digitaliseringsutveckling till att uppnå förändring av verksamhetsmodeller och till att utnyttja senaste teknologier.

Vi har till exempel deltagit i utvecklingsprojekt beträffande 360° bildtagning, automatisk delning av trafikstyrningsinformation från vägarbetsplatser, utveckling av driftområdesansvariges verksamhetsmodell och datainsamling för tillståndsbedömningar.