Autori Vista – en kartbaserad 360-bildhanteringstjänst för infrastrukturhantering

Behöver du en illustrativ vy över väg- och gatunätet för att kontrollera om det finns en trafiksäkerhetsrisk? Skulle det vara en bra idé att kontrollera platsen för det dåliga trottoarförhållandet eller placeringen av en enskild vägskylt? Skulle bildvyn vara användbar för att utbilda flygplatspersonal eller bedöma behovet av järnvägsunderhåll.

Din lösning är Autori Vista bildhanteringstjänst, som kan användas vid underhåll och planering av vägar, gator och annan infrastruktur i olika arbetsfaser. Mångsidig tjänst för hantering av bilddata med 360 bilder och andra bildhanteringstjänster effektiviserar verksamheten, förbättrar arbetskvaliteten och ökar kostnadseffektiviteten. Tjänsten stöder distans- och teamarbete och möjliggör användning av 360 bilder och annat bildmaterial var som helst.

Tjänsten uppfyller behoven inom olika affärsområden som kräver en lättanvänd kartbaserad bildtjänst för omfattande infrastrukturhantering. Autori Vista stöder arbetsmodellen ”en bild säger mer än tusen ord” mycket väl, från planering till underhåll och tillgångshantering.

Autori Vistas bildhanteringstjänst använder 360 bilder

Autori Vistas bildhanteringstjänst tillhandahåller lösningar för planering av bildfångst, arbetsstyrning och uppladdning av bilder till tjänsten. Tjänsten omfattar även en kartbaserad bildvisningstjänst.

Med Autori Vista kan du publicera dina 360 bilder på Google Street View för offentligt bruk. Å andra sidan är Autori Vista-bildhanteringstjänsten också bra för situationer där du snabbt vill fånga bilderna endast för ditt eget visningsändamål.

Autori Vista är ett utmärkt verktyg med en omfattande lösning för visning och hantering av infrastrukturbilder och för att stödja ERP. Bra ändamål för att använda Autori Vista- bildhanteringtjänsten som följer; vägar, gator, järnvägar, hamnar, vindkraftparker, turistorter, skogsvägar och andra stora industriområden och infrastrukturområden.

Tanken med Autori Vista är att tillhandahålla den mest flexibla och öppna tjänstelösningsplattformen som stöder en mängd olika behov och kameror som 360- kameror, Dash-instrumentpanelskameror, actionkameror och drönare.

Autori Vista bildhanteringstjänst och användare

Autori Vista omfattande servicepaket består av olika servicekomponenter som kan anpassas efter behov. I Autori Vista är det möjligt att inkludera flödesplanerings- och arbetsstyrningstjänst, en bildpubliceringstjänst och en Vista Viewer. Tjänsteavsnitt kan distribueras antingen som en helhet eller nödvändiga moduler i taget.

Autori Vista- bildhanteringtjänsten är inriktad på följande kunder och deras behov.

  • Städer och kommuner
  • Statliga organisationer
  • Ägare och ledning för industrianläggningar
  • Entreprenörer
  • Konsulter
  • Leverantörer av bildtjänster

Produkter

Tag kontakt eller boka demo för mer detaljerad presentation.

Autori Vista ruttplanering- och arbetsstyrningstjänst

Ruttplanerings- och arbetsstyrningsjänsten består av för arbetsledningen avsedda ruttplanerings- och arbetsstyrningstjänster samt en för bildtagarens avsedda mobilapplikation.

Med Vista ruttplaneringstjänst kan arbetsledningen göra en ruttplanering för bildtagningen i en kartvy och dela bildtagningsrutterna med bildtagaren. Arbetsstyrningstjänsten ger arbetsledningen realtidsinformation om hur bildtagningen framskrider. Ruttplanering och arbetsledningens tjänster kan användas för att hantera allt från enskilda objekt- eller gatubildtagningar till rikstäckande bildtagningsprojekt där flera bildtagares arbete måste hanteras samtidigt. Under realtidsuppföljningen kan behövliga ruttändringar och nya uppgifter göras flexibelt. Förutom realtidsuppföljningen så kan en efteranalys av bildtagningens kostnader och använd tid fås ut.

Mobilapplikationen är bildtagarens personliga verktyg i fält. Med hjälp av denna ser bildtagaren tydligt från kartan sin egen position och bildtagningsobjekten. Den kartbaserade tjänsten hjälper bildtagaren att navigera i fält enligt bildtagningsplanen. Detta effektiviserar förarens arbete och förbättrar trafiksäkerheten.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori 360-bildtagningstjänst

Vi erbjuder även 360- bildtagningstjänster till våra kunder. Då utförs bildtagningen av oss själva eller våra partners med vår bildtagningsutrustning. I dessa fall sköter vi såväl planeringen och utförandet av bildtagningen enligt kundens beställning.

Autori har lång erfarenhet av 360- och Dash- kamera bildtagning. Våra bildtagningsfordon har kört över 50 000 bildtagnings-kilometer.

Vi kan effektivt göra bildtagning för olika objekt som vägar, gator, järnvägar, GC- vägar och skogsvägar. Genom att utnyttja vår bildtagningstjänst publiceras materialet av oss. Materialet fås då snabbt tillgängligt för experter för olika visningstjänster. Med publiceringstjänsten kan bilder också delas med Google Street View för allmänt bruk. I framtiden kan bilder även ses i Autori Vista Viewer- tjänsten.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori Vista publiceringstjänst

Med hjälp av Autori Vista publiceringstjänst kan du ladda upp ditt bildmaterial till molnet och publicera detta till olika miljöer och bildvisningstjänster. Till vår publiceringstjänst kan även laddas bildmaterial som tagits tidigare med olika enheter. Publiceringstjänsten är lämplig för lagring, bearbetning och förädling av både befintligt och nytt bildmaterial. Publiceringstjänsten kan hantera still- och videoformat samt 2D och 360 -material.

Vår publiceringstjänst bearbetar och förädlar bildmaterialet automatiskt. Det kan klassificera material enligt metadata och läga till information, till exempel foga väg- och gatureferens till materialet.

Användaren kan ladda ned material i tjänsten som ett zip- paket. Tack vare vårt mångåriga Google Trusted Partner- samarbete har vi även möjlighet att publicera stora volymer av 360- bilder till Google Street View. På så sätt kan alla användare av Google Street View- karttjänsten, utöver professionell underhållspersonal, att dra nytta av de offentliga bilderna.

Därutöver kan publiceringstjänsten ge användare en bildlagringstjänst. Vår anpassade bildlagringstjänst ligger i en säker och feltolerant molnmiljö i Microsoft Azure.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Visningstjänst för Autori Vista Viewer

Autori Vista Viewer är en kartbaserad visningstjänst av Google Street View-typ som låter dig se och utforska världens vägar, gator, stigar och alla typer av infra som användaren har kunnat fånga och producera.

Vista Viewer har stöd för en mängd olika sökfunktioner som gör det enkelt att presentera det material du vill ha snabbt. De markerade bilderna visas i en stor kartvy som rutter eller punkter, samt i bildvyn. Användaren kan välja önskad bildpunkt och bild från det hämtade bildmaterialet i kartvyn. Användaren kan enkelt ändra den stora kartvyn till liten och alternativt bildvyn till stor.

Med Autori Vista-visningsprogrammet kan du visa både 360 bilder och traditionella 2D-bilder. Visningstjänsten Viewer fungerar med alla de vanligaste webbläsarna, och visningstjänstens gränssnitt är också idealiskt för användning på surfplattor och smartphones.

Tjänsten Autori Vista Viewer kan användas på en mängd olika sätt. Det underlättar planeringen av drift och underhåll. Dessutom kan visningstjänsten användas för att utnyttja visuellt material, till exempel för utbildning, eller till och med för att bekanta sig med bygg- och reparationsplatser i förväg.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.