Underhåll av eldistributionsnät

För underhåll av eldistributionsnät tillhandahåller Autori mångsidiga verktyg för att effektivisera samarbetet mellan elnätsbolaget och dess underhållsentreprenör. Elnätsbolaget sänder felmeddelanden till entreprenörens version av Autori, varifrån en arbetsorder per automatik sänds vidare till montören. I mobilapplikationen registreras arbetet som utfört, och informationen vidarebefordras återigen tillbaka till elnätsbolaget. Information om fakturerbart arbete sammanställs i tjänsten, vidarebefordras till bokföring och fakturering, och det upprättas även arbetsplatsrapporter som erfordras av skattemyndigheten.

Produkter

Tag kontakt eller boka demo för mer detaljerad presentation.

Autori Electricity Maintenance

Autori Electricity Maintenance är utvecklat för att effektivera arbetsstyrning vid underhåll av eldistributionsnät. Helhetslösningen innehåller dels en webbtjänst för att på kontor hantera beställningar, styra arbetet, godkänna registreringar och fakturering, och dels en mobilapplikation avsedd för fältarbete och dess rapportering.

Nödvändig information om underhållsarbetet vidarebefordras per automatik till fältmontören och arbetsstyrning och -uppföljning sker i realtid. Detta effektiviserar entreprenörens verksamhet avsevärt. Att direkt i fält registrera arbetstimmar och vidareförmedla informationen enligt TIEKE-standard till slutkunden är något som påskyndar informationsflödet och underlättar bokföringen samt faktureringen. Även underentreprenörer kan se nödvändig information om just sina arbetsuppgifter, och de kan rapportera utfört arbete direkt i systemet.

Därutöver tillhandahåller Autori Electricity Maintenance andra effektivitetshöjande funktioner för entreprenören såsom hantering av priser, kunder, underentreprenörer och personalinformation. Men även funktioner som formulär för arbetsplatsmöten, rapporter och övriga dokument finns tillgängliga i Autori Electricity Maintenance.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.