Autori -system

I underhållet av infrastruktur görs onödigt arbete, eftersom lägesbilden är bristfällig och informationsförmedlingen inte fungerar. Autori -systemet automatiserar informationsförmedlingen och erbjuder lägesbilden i realtid. Systemet består av en mobilapplikation och web-baserad nättjänst. Därutöver är det möjligt att ansluta utomstående datainsamlingsanordningar samt att med systemintegration automatisera dataöverföringen till andra system.

Autori är implementerat till den moderna molntjänstplattformen Microsoft Azures miljö. Azure säkrar en effektiv, informationssäker och stabil miljö för informationstjänster.

Autoris områdesspecifikt implementerade informationstjänster erbjuder skräddarsydda verktyg för yrkesverksamma inom vägars och gators underhåll. Därutöver erbjuder vi konsultering för digitalisering av verksamheter för mångsidig nytta.

Dataskyddspolicy

Underhåll av vägar och gator

Informationstjänst

Vid underhåll av vägar och gator erbjuder Autori effektiva verktyg för såväl myndigheter som tjänsteleverantörer, entreprenörer och konsulter. Områdesspecifika Autori informationstjänster erbjuder underhållets aktörer behövda egenskaper för vägars och gators underhålls- ja tillståndshantering, åtgärdsplanering, arbetsstyrning, underhållets övervakning och rapportering av utförandet.

Autori används för vägars och gators drift, samt underhåll av beläggning, vägmarkering och gatubelysning. Väghållarmyndigheter och upphandlingskonsulter använder Autori vid åtgärdsplanering och övervakning av genomförandet. Autori används även vid trafikmätningars abetsstyrning och i behandling och rapportering av resultat.

Underhåll av eldistributionsnät

Informationstjänst

Vid underhåll av eldistributionsnät erbjuder Autori informationstjänst mångsidiga verktyg för samarbetet mellan elnätsbolag och entreprenörer. Elnätsbolaget förmedlar felmeddelanden elektroniskt till entreprenörens Autori, varifrån en arbetsorder överförs automatiskt till montören. I mobilapplikationen kvitteras arbetet som utfört och informationen förmedlas återigen till elnätsbolaget. I informationstjänsten sammanställs information om debiterbart arbete, förmedlas till bokföringen samt faktureringen och skatteverkets erforderliga arbetsplatsanmälningar produceras.

För eldistributionsnätens underhållning är hela verksamhetsstyrningsprocessen digitaliserad med hjälp av Autoris informationstjänst. Mobilapplikation, kontorsanvändargränssnitt utfört som web-tjänst samt systemintegration möjliggör ett smidigt samarbete samt effektiv arbetsstyrning och rapportering.

Digitaliserings­konsultering

Förutom informationstjänster erbjuder Autori AB expertis, utbildningstjänster och stödkonsultering till forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår rådgivning stöder underhållets aktörer alltifrån utveckling av verksamhetens digitalisering till att uppnå nyttan med den nya teknologin och utrustningarna i verksamhetsmodellen.

För utvecklingsprojekt beträffande digitalisering har vi till exempelt deltagit i 360 bildtagning, automatisering av trafikstyrningsinformationens distribution för vägarbetsplatser, utveckling av verksamhetsmodell inom motsvarande område och datainsamling för tillståndshantering.