Digitaliseringskonsultation

Autori digitaliseringskonsultation hjälper våra kunder genom att erbjuda expertis inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt, samt genom att med senaste tekniken göra verksamheten mer effektiv och spara kostnader. Vi tillhandahåller även våra kunder med utbildning, konsultering och mobilenheter för att påskynda och förenkla deras digitaliseringsprocess.

Vi har varit delaktiga i ett flertal utvecklingsprojekt beträffande digitalisering. Exempel på dessa är nyttjande av 360-bildtagning, automatisk delning av trafikstyrningsinformation vid vägarbetsplatser, aggregerad datainsamling, drönare och videoupptagning vid broinspektioner samt kontroll av avvattning/dränering för vägar.

Takaisin