Autori-järjestelmä

Microsoft Azure -pilvipalvelussa toimiva Autori-järjestelmä on muihin tietojärjestelmiin ja tiedonkeruupäätteisiin integroitu moderni, tietoturvallinen ja joustava alusta tehokkaampaa infran kunnossapitoa varten.

Useiden integrointien sekä tehtäväkohtaisesti optimoitujen toimintojen ansiosta asiakkaamme tehostavat toimintaansa ja saavat reaaliaikaisen ja paremman tilannekuvan riippumatta siitä, mitä ovat tekemässä teiden ja katujen – tai sähköverkkojen kunnossapidon yhteydessä.

Olemme kehittäneet toimiala- ja toimenpidekohtaisia tuotteita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tuotteista tehdään optimoituja versioita asiakkaan roolin, kyseessä olevan toimenpiteen sekä urakkamuodon mukaan varmistaaksemme parhaan mahdollisen tehokkuuden ja hyödyn asiakkaillemme. Tarvittaessa toiminnallisuuksia voi lisäksi muokata asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori-järjestelmän ominaisuuksia

Web-palvelu tarjoaa kaikki tarvittavat toiminnot tiedon koostamiseen, urakoiden hallintaan, käyttöoikeuksien hallintaan, toiminnan suunnitteluun, reaaliaikaiseen toiminnan seurantaan ja raportointiin. Kaikki web-palvelun toiminnot on kehitetty yhdessä loppukäyttäjien kanssa vastaamaan kyseessä olevan työtehtävän tarpeita.

Mobiilisovellus on monipuolinen työkalu kaikkeen maastossa tehtävään työhön. Sen avulla työntekijä saa kattavasti tietoa maastoon ja kaikki tarvittavat toiminnot työn ohjaamiseen, suorittamiseen ja raportointiin. Työmääräysten tekeminen, omien töiden vastaanottaminen ja tehtyjen toimenpiteiden ja havaintojen tallentaminen hoituu helposti. Pikakirjaukset, muistiot ja reittitallennustoiminnot ovat optimoituja jokaista tehtävää varten. Tiettyjä toimintoja voi halutessaan itse muokata ja tarvittaessa niitä voidaan räätälöidä asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Kattavien tietojen ja monipuolisten toimintojen ansiosta työnteosta tulee selkeämpää, mielekkäämpää ja tehokkaampaa.

Mobiilisovelluksen suunnittelussa on pyritty käytön ja ylläpidon helppouteen. Käyttäjällä on aina sovelluksen uusin versio ja järjestelmässä näytettävien tietojen, kuten rekisteri- sekä tieverkkotietojen päivitys tapahtuu automaattisesti.

 • Paikannus tieosoitteella ja koordinaateilla
 • Tierekisteritietojen katselu
 • Karttatoiminto usealla valintaisella karttapohjalla, joita voi näyttää samanaikaisesti päällekkäin.
 • Suuri määrä karttapohjalla näytettävää lisäinformaatiota
 • Tietojen sitominen eri referenssiverkoille (tieosoiteverkko, Digiroad, NVDB…)
 • Säätiedot ja kelikamerakuvat historiatiedoilla.
 • Toimenpiteiden dokumentointi reittitallennusten, pikakirjausten, muistioiden ja liitetiedostojen avulla.
 • Tuki 360-kuville
 • Autori viestintätoiminto muistioiden kommentointiin ja yritysten sisäiseen viestintään.
 • Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta.
 • Tiedon jakaminen sähköpostiin dynaamisen näkymän avulla.
 • Tilannekuvan esittäminen julkisen näkymän kautta
 • Integroitu ulkoisiin tietojärjestelmiin, esim. HARJA, Epicor ja Digitraffic. (Asiakaskohtaisia integraatioita myös IFS ja MS Dynamics järjestelmiin.)
 • Valmiit REST API -rajapinnat integraatioita varten.
 • Integroitu ulkoisiin tiedonkeruupäätteisiin ja -järjestelmiin, esim. sirotinlaitetietoihin, tiemerkintälaitteisiin ja liikennelaskentalaitteisiin ym.

Teiden ja katujen kunnossapito

Teiden ja katujen kunnossapidossa Autori tarjoaa tehokkaat työkalut sekä viranomaisille että palveluntuottajille, urakoitsijoille ja konsulteille. Toimialakohtaiset Autori-tietopalvelut tarjoavat kunnossapidon osapuolten tarvitsemat ominaisuudet teiden ja katujen omaisuuden- ja kunnonhallintaan, toimenpiteiden suunnitteluun, työnohjaukseen, kunnossapidon valvontaan ja toteutumisen raportointiin.

Autori-järjestelmää käytetään teiden ja katujen hoidossa, sekä päällysteiden, tiemerkintöjen ja tievalaistuksen ylläpidossa. Tienpitoviranomaiset ja hankintapalvelukonsultit käyttävät Autoria toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksen valvonnassa. Autoria käytetään myös liikennemittausten työnohjauksessa ja tulosten käsittelyssä ja raportoinnissa.

Sähkönjakeluverkon kunnossapito

Sähkönjakeluverkon kunnossapidossa Autori-tietopalvelu tarjoaa monipuoliset työkalut sähköverkkoyhtiön ja urakoitsijan väliseen yhteistyöhön. Sähköverkkoyhtiö välittää vikatiedot sähköisesti urakoitsijan Autoriin ja sieltä työmääräys siirtyy automaattisesti asentajalle. Mobiilisovelluksella työ kuitataan suoritetuksi ja tieto välittyy edelleen sähköverkkoyhtiölle. Tietopalvelussa kootaan tiedot laskutettavista töistä, välitetään kirjanpitoon sekä laskutukseen ja tuotetaan verottajan edellyttämät työmaailmoitukset.

Sähkönjakeluverkon kunnossapidossa koko toiminnanohjausprosessi on digitalisoitu Autori-tietopalvelun avulla. Mobiilisovellus, web-palvelu ja järjestelmäintegraatiot mahdollistavat sujuvan yhteistyön sekä tehokkaan työnohjauksen ja raportoinnin.

Autori Vista kuvanhallinta­palvelu

Autori Vista on monipuolinen ja kokonaisvaltainen kuvatiedonhallintapalvelu tehostamaan kunnossapidon toimintaa, parantamaan laadunvalvontaa ja lisäämään kustannustehokkuutta. Kuvapohjainen tieto maastosta tuo merkittäviä aika- ja resurssisäästöjä. Yhden henkilön tuottama kuvatieto tarjoaa ajantasaisen tilannekuvan, joka on helposti käytettävissä kaikille osapuolille.

Autori Vistan laaja palvelukokonaisuus koostuu eri palveluosioista, joita ovat kuvauksen reittisuunnittelu- ja työnohjauspalvelu, kuvauspalvelu sekä kuvamateriaalin julkaisupalvelu ja myöhemmin julkaistava Vista Viewer katselupalvelu.

Digitalisaatio­konsultointi

Tietopalveluiden lisäksi Autori Oy tarjoaa tutkimus- ja kehittämisprojekteihin asiantuntemusta, koulutuspalveluja sekä tukikonsultointia. Konsultointimme tukee kunnossapidon osapuolten toiminnan digitalisoinnin kehittämistä lähtien toimintamallin muutoksesta yltäen uusien teknologioiden ja laitteiden hyödyntämiseen.

Olemme osallistuneet digitalisaation kehittämisprojekteihin liittyen esimerkiksi 360° kuvaukseen, tietyömaiden liikenteenohjaustiedon jakelun automatisointiin, aluevastaavan toimintamallin kehittämiseen ja kunnonhallinnan joukkoistettuun tiedonkeruuseen.