Autori Vista kuvahallintapalvelut teiden, katujen sekä muun infran
kuvatiedon kokonaisvaltaiseen hallintaan

Autori Vista on monipuolinen ja kokonaisvaltainen kuvatiedonhallintapalvelu tehostamaan kunnossapidon toimintaa, parantamaan laadunvalvontaa ja lisäämään kustannustehokkuutta. Kuvapohjainen tieto maastosta tuo merkittäviä aika- ja resurssisäästöjä. Yhden henkilön tuottama kuvatieto tarjoaa ajantasaisen tilannekuvan, joka on helposti käytettävissä kaikille osapuolille.

Autori Vista palveluilla suoritat infran, kuten teiden, katujen, rautateiden tai muiden infrastruktuuriväylien ja alueiden kuvauksen suunnittelun, työnohjauksen, itse kuvauksen ja aineiston julkaisemisen. Voit ladata myös olemassa olevaa kuva-aineistoa Autori Vista palveluun sekä jakaa kuvia muihin palveluihin, kuten Google Street View -palveluun.

Autori Vistan laaja palvelukokonaisuus koostuu eri palveluosioista, joita ovat kuvauksen reittisuunnittelu- ja työnohjauspalvelu, kuvauspalvelu sekä kuvamateriaalin julkaisupalvelu ja myöhemmin julkaistava Vista Viewer katselupalvelu. Palveluosiot on mahdollista ottaa käyttöön tarpeesi mukaisesti joko kokonaisuutena, tai tarvittava osio kerrallaan.

Autori Vista kuvapalvelu on suunniteltu seuraaville asiakkaille ja heidän tarpeisiinsa.

  • kaupungeille ja kunnille
  • valtion liikelaitoksille
  • urakoitsijoille
  • konsulteille
  • kuvauspalveluntuottajille

Autori Vista tukee monipuolisesti erilaisia kameroita kuten 360-kameroita, Dash-kojelautakameroita, action-kameroita ja droneja.

Tuotteet

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Vista reittisuunnittelu- ja työnohjauspalvelu

Reittisuunnittelu- ja työnohjauspalvelu koostuu työnjohdolle tarkoitetusta reittisuunnittelu ja työnohjauspalvelusta sekä kuvaajille tarkoitetusta mobiilisovelluksesta.

Vista reittisuunnittelupalvelulla työnjohto tekee kuvauksen reittisuunnitelmat karttanäkymässä ja jakaa kuvausreitit kuvaajille. Työnohjauspalvelu tuottaa reaaliaikaista tilannetietoa työnjohdolle kuvauksien etenemisestä. Reittisuunnittelun ja työnjohdon palveluilla voidaan hallinnoida yksittäisiä kohde- tai katukuvauksia aina laajoihin, jopa useamman maan kattaviin kuvaushankkeisiin, jossa useiden kuvaajien työtä täytyy hallita yhtäaikaisesti. Reaaliaikaisen työnseurannan aikana voidaan tehdä tarvittavia reittimuutoksia ja uusia toimeksiantoja joustavasti. Raportointityökalut tukevat reaaliaikaisen seurannan lisäksi jälkianalysointia kuvausten kustannuksista ja käytetystä ajasta.

Mobiilisovellus on kuvaajan henkilökohtainen työkalu maastossa. Sen avulla kuvaaja näkee kartalta selkeästi oman sijaintinsa ja kuvauskohteensa. Karttapohjainen palvelu auttaa kuvaajaa navigoimaan maastossa kuvaussuunnitelman mukaisesti. Tämä tehostaa kuljettajan työskentelyä sekä parantaa liikenneturvallisuutta.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori 360-kuvauspalvelu

Tarjoamme myös 360- kuvauspalvelua asiakkaillemme. Tällöin kuvaus toteutetaan meidän taikka kumppanimme toimesta kuvauskalustollamme. Tässä tapauksessa myös suunnittelemme ja toteutamme kuvaukset asiakkaalta saadun tilauksen mukaisesti.

Autorilla on pitkä kokemus 360- ja Dash-kuvauksista. Kuvausautomme ovat ajaneet kuvauskilometrejä jo yli 50 000 kilometrin verran.

Pystymme kuvaamaan tehokkaasti erilaisia kohteita kuten maanteitä, katuja, rautateitä, pyöräteitä ja metsäautoteitä. Hyödyntämällä meidän kuvauspalveluamme, aineiston julkaisu tapahtuu toimestamme. Näin kuvatun materiaalin saa nopeasti asiantuntijoiden käytettäväksi eri katselinpalveluille. Julkaisupalvelulla kuvamateriaali voidaan jakaa myös Google Street View -palveluun julkiseen käyttöön. Jatkossa kuvia voi myös katsoa Autori Vista Viewer palvelussa.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Vista julkaisupalvelu

Autori Vista julkaisupalvelun avulla pystyt lataamaan kuvamateriaalisi pilveen ja julkaisemaan sen erilaisiin sovittuihin ympäristöihin ja kuvakatselupalveluihin. Julkaisupalveluumme voidaan ladata myös aiemmin eri laitteilla kuvattua materiaalia. Julkaisupalvelu sopii sekä uuden, että jo olemassa olevan kuvamateriaalin säilyttämiseen, prosessointiin ja aineiston jalostamiseen. Julkaisupalvelu kykenee käsittelemään still- ja video- formaatteja sekä taso- ja 360-aineistoa.

Julkaisupalvelumme prosessoi ja jalostaa automaattisesti kuva-aineistoa. Se pystyy luokittelemaan aineistoa metatietojen mukaan, sekä lisäämään tietoa, esimerkiksi liittämällä aineistoon tie- ja katuosoitetietoja.

Käyttäjä voi ladata palvelussa olevan oman aineistonsa itselleen zip-pakettina. Samoin meillä on pitkän Google Trusted Partner -kumppanuuden ansiosta mahdollisuus julkaista suuria määriä 360-kuvaa myös Google Street View -palveluun. Näin julkisesta kuvamateriaalista hyötyvät kunnossapidon ammattilaisten lisäksi kaikki Google Street View -karttapalvelun käyttäjät.

Lisäksi julkaisupalvelu voi tarjota käyttäjille kuvien varastointipalvelua. Asiakaskohtainen kuvien varastointipalvelumme sijaitsee turvallisessa ja vikasietoisessa Microsoft Azure-pilviympäristössä.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.