Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapidossa Autori tarjoaa tehokkaat työkalut sekä viranomaisille että palveluntuottajille, urakoitsijoille ja konsulteille. Toimialakohtaiset Autori-tietopalvelut tarjoavat kunnossapidon osapuolten tarvitsemat ominaisuudet katujen omaisuuden- ja kunnonhallintaan, toimenpiteiden suunnitteluun, työnohjaukseen, kunnossapidon valvontaan ja toteutumisen raportointiin.

Vuoden ajan eri tarpeet on huomioitu Autori-tietopalveluissa, joista löytyy erikseen sekä kesä- että talvikäyttöön soveltuvat ominaisuudet. Kesä- ja talvikäytön edellyttämien erityistarpeiden toteutuksessa on huomioitu tilaajan vaatimukset sekä urakoitsijoiden toiminta tehokkuuden varmistamiseksi.

Tuotteet

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori KuntaKunnossapito

Autori Kuntakunnossapito tarjoaa kokonaisen toiminnanhallintaratkaisun kunnossapidon tarpeisiin aina yksittäisestä havainnon kirjaamisesta laajempiin inventointeihin ja niistä tehtävien työmääräyksien kautta aina tehdyn työnseurantaan ja kuittaamiseen.

Autori Kuntakunnossapito on suunniteltu juuri katujen ja yleisten alueiden, kuten viherhoidon, leikkipaikkojen, urheilukenttien ja -reittien sekä varusteiden ja laitteiden kunnossapidosta huolehtiville henkilöille heidän tarpeitaan ajatellen.

Tuotteeseen on tarjolla myös erillinen internet-pohjainen yleisönäkymä kuntalaisille, josta kuntalaiset voivat nähdä kaikki tietyn alueen katujen ja kevyenliikenteen väylille tehdyt viimeisimmät kunnossapidon toimenpiteet.

Tarjolla on selkeät kirjaustoiminnot ja kirjaustyypin valinta eri tarpeisiin sekä erikseen kesä- että talvikäyttöä varten. Autori-tietopalvelu tunnistavat talvi-, kesä- ja viherhoidon sekä puhtaana pidon tarpeet. Talvikunnossapidossa reittiä voidaan kerätä joko yhdelle tai useammalle toimenpiteelle yhtä aikaa. Reitintallennus puolestaan on mahdollista suorittaa talvi- tai kesähoidon tehtävien mukaan. Tuotteen ominaisuuksissa on huomioitu muutkin talvikaudelle tyypilliset toimenpiteet.

Autori KuntaKunnossapito –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton julkaisemaa Alueurakoinnin Yleistä tehtäväluetteloa 2003 ja Rakennustietosäätiön julkaisemaa INFRA 2017 Kunnossapitonimikkeistöä. Näin olemme varmistaneet, että tuotteen toiminnot ja tuotteessa käytetyt termit ovat ajantasaisia ja vastaavat Suomen kunnissa vallitsevia käytäntöjä. Samalla olemme myös varmistaneet, että tuotteen käytöstä saatava hyöty on mahdollisimman suuri.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Pavement and Patching

Autori Pavement and Patching käyttäjät ovat asfalttipäällysteistä vastaavat tilaajat, työnjohtajat ja päällystysurakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät.

Autorin Pavement and Patching –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta päällystys ja paikkausurakoiden hallinnan, työnohjauksen ja päällystyskohteiden seurannan tarpeista. Tuote on kehitetty vastaamaan kuntien ja urakoitsijoiden tarpeita ja sitä käytetään monissa kuntaurakoissa toiminnan selkeyttämiseksi ja ajantasaisen tilannekuvan saamiseksi sekä historiatietojen hakemiseksi.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Marking

Autori Road Marking käyttäjät ovat katumerkinnöistä vastaavat tilaajat, työnjohtajat ja urakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät.

Autorin Tiemerkintä –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta tiemerkintöjen suunnittelun, kohteiden hallinnan, työnohjauksen ja seurannan tarpeista. Tuote on kehitetty vastaamaan kuntien ja urakoitsijoiden tarpeita ja sitä käytetään monissa kuntaurakoissa toiminnan selkeyttämiseksi ja ajantasaisen tilannekuvan saamiseksi sekä pienmerkintärekisterin ylläpitämiseksi.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Lighting

Autori Road Lightingin käyttäjät ovat kuntien tai liikelaitosten ulkovalaisinomaisuudesta ja sen kunnossapidosta vastaavat tilaajat työnjohtajat ja urakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät.

Autori Ulkovalaistus on kehitetty tievalaistusten omistajille, kunnille, kaupungeille ja liikelaitoksille sekä valaistusten kunnossapidosta ja huolloista vastaaville urakoitsijoille.

Autori Ulkovalaistus mahdollistaa keskitetyn ja tehokkaan valaisinomaisuuden hallinnan. Olemassa olevan rekisterin tuominen Autori Ulkovalaistus palveluun ja/tai valaistusomaisuuden inventointi maastossa on suoraviivasta. Toiminta tehostuu, kun vikahavainnot ja hoitotoimenpiteiden yksityiskohtaiset tiedot ovat sidottuja kohteisiin ja aina helposti saatavilla maastossa. Vikahavaintojen kirjaaminen ja niiden pohjalta tehtävien työmääräysten luonti tiimikohtaisesti on helppoa.

Laadunvarmistusta tehostavat keskustarkastuksia, maadoitusmittauksia ja pylvästarkastuksia varten optimoidut kirjauslomakkeet. Reitinkeräys-toiminnon avulla tehtyjen huoltokierrosten reitit ja niiden pituudet ovat myös helposti tallennettavissa palveluun.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Supervision

Autori Supervision käyttäjät ovat sisäisestä tai ulkoistetusta laadunvalvonnasta vastaavat ja suorittavat henkilöt.

Autorin Laadunvalvonta tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta eri urakoiden ja työtehtävien laadunvalvonnasta sekä tilaajan ja sisäisen tai ulkoisen laadunvalvojan tarpeista. Tuotteessa olevien kirjaustoimintojen ja viestintätyökalun ansiosta, yksityiskohtainen kommunikointi eri kohteista, mahdollisista laadunalituksista ja tarvittavista toimenpiteistä on selkeää. Samoin laaduntarkastusreittien suunnittelu ja toteuman todistaminen laskutusta varten on helppoa ja suoraviivaista.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Basic

Autori Basic käyttäjät ovat yleistä helppokäyttöistä suunnittelu- ja maastotyökalua tarvitsevat, esimerkiksi kuntien suunnittelijat ja mittahenkilöstö ym.

Autorin Basic on perustuote ilman valmiiksi tehtyjä toimenpidekohtaisia kirjaustoiminnallisuuksia. Se mahdollistaa reitin tallennuksen, sekä kirjausten tekemisen muokattavilla pikakirjauspainikkeilla ja yleisellä lomakkeella. Web-palvelussa voit suunnitella maastossa tehtävää työtä, jonka lisäksi voit seurata, tarkistaa, muokata, analysoida ja raportoida aiemmin mobiilisovelluksella tehtyjä kirjauksia.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.