Maanteiden kunnossapito

Maanteiden kunnossapidossa Autori tarjoaa tehokkaat työkalut sekä viranomaisille että palveluntuottajille, urakoitsijoille ja konsulteille. Toimialakohtaiset Autori-tietopalvelut tarjoavat kunnossapidon osapuolten tarvitsemat ominaisuudet teiden ja omaisuuden- ja kunnonhallintaan, toimenpiteiden suunnitteluun, työnohjaukseen, kunnossapidon valvontaan ja toteutumisen raportointiin.

Vuoden ajan eri tarpeet on huomioitu Autori-tietopalveluissa, joista löytyy erikseen sekä kesä- että talvikäyttöön soveltuvat ominaisuudet. Kesä- ja talvikäytön edellyttämien erityistarpeiden toteutuksessa on huomioitu tilaajan vaatimukset sekä urakoitsijoiden toiminta tehokkuuden varmistamiseksi.

Tuotteet

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Maintenance

Autori Road Maintenance on kehitetty teiden kunnossapidon alueurakoihin tiedon keräämistä, töiden ohjaamista ja seuraamista sekä raportointia varten.

Tuote tarjoaa urakoitsijalle työkalut tarjousvaiheen reittisuunnittelusta aina lopulliseen raportointiin ja tietojen siirtämiseen muihin tietojärjestelmiin. Urakan alkaessa urakoitsija saa tehtyjen reittisuunnitelmien lisäksi kaikki tarvittavat urakan taustatiedot automaattisesti Autori-järjestelmään. Talvikunnossapidon osalta Autori voi kerätä reittiä joko yhdelle tai useammalle toimenpiteelle yhtä aikaa. Optimoitujen kirjaustoimintojen ja muistiolomakkeiden ansiosta urakoitsijalla on helppo kirjata tehtyjä töitä alueurakoiden vaatimusten mukaisesti.

Autori Road Maintenancen avulla urakoitsija hallitsee urakkaa tehokkaammin ja saa paremman yleisnäkymän urakasta. Työryhmiä voidaan ohjata paremmin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Kentällä tehty työ tehostuu huomattavasti, kun kaikki tarpeellinen tieto kohteesta on aina helposti saatavilla ja kun tehdyt työt kirjataan ja dokumentoidaan optimoiduilla toiminnoilla heti maastossa. Reaaliaikainen järjestelmä helpottaa maastossa tehtävää työtä, työnohjausta sekä halutessa työn tilaajaa ja laadunvalvojaa, jotka voivat saada rajatun näkymän urakoitsijan palveluun. Integrointi Liikenneviraston Harja-järjestelmään ja eri laitteisiin, kuten sirotinlaitteisiin tmv. helpottaa ja tehostaa tietojen keräämistä ja raportointia.

Autori Road Maintenancea käyttävät urakoitsijat, viranomaiset sekä konsultit eri profiileilla riippuen urakkamuodosta ja vaatimuksista sekä työtehtävästä. Tietopalvelu soveltuu käytettäväksi niin valtion kuin kuntien urakoissa.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Supervision

Autori Supervision käyttäjät ovat sisäisestä tai ulkoistetusta laadunvalvonnasta vastaavat ja suorittavat henkilöt.

Autorin Laadunvalvonta tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta eri urakoiden ja työtehtävien laadunvalvonnasta sekä tilaajan ja sisäisen tai ulkoisen laadunvalvojan tarpeista. Tuotteessa olevien kirjaustoimintojen ja viestintätyökalun ansiosta, yksityiskohtainen kommunikointi eri kohteista, mahdollisista laadunalituksista ja tarvittavista toimenpiteistä on selkeää. Samoin laaduntarkastusreittien suunnittelu ja toteuman todistaminen laskutusta varten on helppoa ja suoraviivaista.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Pavement

Autori Pavement on kehitetty päällystysurakoitsijoille teiden, katujen ja yksityisten kohteiden päällystys- ja paikkausurakoita varten. Sen avulla urakoitsija hallitsee urakoita tehokkaammin ja saa paremman tilannekuvan urakoiden eri kohteista. Monipuolisen karttanäkymän kautta työjohto voi ohjata omia työryhmiä entistä tehokkaammin.

Autori Pavementin avulla päällystys ja paikkaustoimenpiteiden suunnittelu helpottuu juuri niiden tarpeisiin kehitetyillä toiminnoilla. Kentällä tehty työ tehostuu, kun kaikki tarpeellisen tieto kohteesta on aina saatavilla heti maastossa. Karttanäkymän avulla esimerkiksi urakkarajat, päällystetyypit, -vuodet ja –menetelmät sekä kaivo-, ja rumputiedot ovat valittavissa lisäinformaatioina ja säätiedot sekä kelikamerakuvat ovat nähtävissä kartalla napin painalluksella.

Lisäksi toiminta tehostuu ja urakoiden tilannekuva paranee, kun tehdyt toimenpiteet, käytetyt massamäärät, raportit, työmaapäiväkirjat ym. kirjataan työtehtävän ja urakan mukaan optimoiduilla toiminnoilla heti maastossa. Autori viestintätoiminnon, Harja-integraation ja reaaliaikaisen tiedon jakamisen ansiosta työnohjaaminen ja sen seuraaminen ja raportointi tehostuvat huomattavasti samalla kuin työn mielekkyys paranee.

Kuntien paikkausurakoissa tilaaja voi lisäksi itse suunnitella paikkauskohteita ja –toimenpiteitä, tehdä tilauksia suunnitelmien perusteella ja seurata tilattujen töiden etenemistä reaaliajassa.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Marking

Autori Road Marking käyttäjät ovat katumerkinnöistä vastaavat tilaajat, työnjohtajat ja urakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät.

Autorin Tiemerkintä –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta tiemerkintöjen suunnittelun, kohteiden hallinnan, työnohjauksen ja seurannan tarpeista. Tuote on kehitetty vastaamaan kuntien ja urakoitsijoiden tarpeita ja sitä käytetään monissa kuntaurakoissa toiminnan selkeyttämiseksi ja ajantasaisen tilannekuvan saamiseksi sekä pienmerkintärekisterin ylläpitämiseksi.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Lighting

Autori Road Lightingin käyttäjät ovat kuntien tai liikelaitosten ulkovalaisinomaisuudesta ja sen kunnossapidosta vastaavat tilaajat työnjohtajat ja urakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät.

Autori Ulkovalaistus on kehitetty tievalaistusten omistajille, kunnille, kaupungeille ja liikelaitoksille sekä valaistusten kunnossapidosta ja huolloista vastaaville urakoitsijoille.

Autori Ulkovalaistus mahdollistaa keskitetyn ja tehokkaan valaisinomaisuuden hallinnan. Olemassa olevan rekisterin tuominen Autori Ulkovalaistus palveluun ja/tai valaistusomaisuuden inventointi maastossa on suoraviivasta. Toiminta tehostuu, kun vikahavainnot ja hoitotoimenpiteiden yksityiskohtaiset tiedot ovat sidottuja kohteisiin ja aina helposti saatavilla maastossa. Vikahavaintojen kirjaaminen ja niiden pohjalta tehtävien työmääräysten luonti tiimikohtaisesti on helppoa.

Laadunvarmistusta tehostavat keskustarkastuksia, maadoitusmittauksia ja pylvästarkastuksia varten optimoidut kirjauslomakkeet. Reitinkeräys-toiminnon avulla tehtyjen huoltokierrosten reitit ja niiden pituudet ovat myös helposti tallennettavissa palveluun.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Traffic Measurements

Autori Traffic Measurements tarjoaa ratkaisuja kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentaan sekä nopeusnäyttöjen mittauksiin. Autori ei edusta tai myy valmistajien laskentalaitteita, mutta järjestelmän rajapintojen kautta keskitymme laitevalmistajien laskentatietojen keräämiseen, tietojen työstämiseen ja laitteiden hallintaan sekä kerättyjen tietojen edelleen lähettämiseen. Lisäksi Autoria käytetään Liikenneviraston yleisen liikennelaskentaprojektin (YL) tiedonhallinnassa.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Traffic Arrangements

Autori Traffic Arrangements on kehitetty urakoitsijoille ja tilaajille tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnitteluun, kirjaamiseen ja raportointiin.

Liikennejärjestelyitä voidaan suunnitella web-palvelussa tai järjestelmään voidaan tuoda jo valmiiksi tehtyjä pdf suunnitelmia. Kentällä tehtävät todelliset liikennejärjestelyt dokumentoidaan optimoiduilla toiminnoilla, jolloin toimenpide ja asennettu merkki tai muu liikennejärjestely sidotaan tekijään, aikaan ja paikkaan. Tieto tehdyistä liikennejärjestelyistä voidaan jakaa dynaamisen näkymän kautta ja niitä voidaan tarvittaessa hakea historiatiedoista, mikä on hyödyllistä mm. vakuutus- ja korvausasioiden käsittelyssä.

Liikennemerkkipäiväkirja on saatavissa erillisenä tuotteena tai osana muita tietopalveluita, kuten esim. Autori Pavement ja Road Lighting ratkaisuja.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Authority

Autori Road Authorityä käytetään laajasti maanteiden alueurakoiden -, päällystysten – ja tiemerkintöjen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksen laadunvalvonnassa. Pikakirjaukset, muistiot ja reittitallennustoiminnot ovat optimoituja juuri viranomaisille teiden ja katujen kunnossapidon suunnittelun, havaintojen kirjaamisen ja laadunvalvonnan tarpeisiin.

Monipuolisen karttanäkymän sekä useiden lisäinformaatioiden ansiosta käyttäjä näkee helposti esimerkiksi urakkarajat, hoitoluokat, tietoa päällysteestä, rummuista ja silloista. Tiesääasemien – ja kelikameratietojen liittäminen tehtyihin havaintoihin ja tietojen jakaminen urakoitsijoille ovat esimerkkejä toiminnoista, jotka tehostavat tiedonkulkua ja kunnossapitoa huomattavasti.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.