Sähkönjakeluverkon kunnossapito

Sähkönjakeluverkon kunnossapidossa Autori-tietopalvelu tarjoaa monipuoliset työkalut sähköverkkoyhtiön ja urakoitsijan väliseen yhteistyöhön. Sähköverkkoyhtiö välittää vikatiedot sähköisesti urakoitsijan Autoriin ja sieltä työmääräys siirtyy automaattisesti asentajalle. Mobiilisovelluksella työ kuitataan suoritetuksi ja tieto välittyy edelleen sähköverkkoyhtiölle. Tietopalvelussa kootaan tiedot laskutettavista töistä, välitetään kirjanpitoon sekä laskutukseen ja tuotetaan verottajan edellyttämät työmaailmoitukset.

Tuotteet

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Electricity Maintenance

Autori Electricity Maintenance on kehitetty sähköverkkojen kunnossapidon tehokkaampaa työnohjausta varten. Kokonaisvaltainen ratkaisu sisältää web-palvelun toimistolla tehtävään tilausten hallintaan, työnohjaukseen, kirjausten hyväksyntään ja laskutukseen sekä mobiilisovelluksen kenttätyöhön ja sen raportointiin.

Työn tekemiseen tarvittavien tietojen välittyminen automaattisesti asentajalle ja reaaliaikainen työnohjaus ja –seuranta tehostavat urakoitsijoiden toimintaa huomattavasti. Työyksiköiden ja tuntien kirjaaminen heti maastossa ja tiedon välittäminen TIEKE-standardin mukaisesti loppuasiakkaalle, tuntikirjanpitoon ja laskutukseen selkeyttää toimintaa ja nopeuttaa tiedonkulkua. Aliurakointia sisältäville tehtäville merkataan työn suorittava aliurakoitsija, jolloin kyseinen aliurakoitsija näkee tarvittavat tiedot tehtävästä ja voi raportoida suoritetun työn suoraan järjestelmään.

Lisäksi Autori Electricity Maintenance tarjoaa urakoitsijan tekemistä tehostavia muita toimintoja, kuten hinnastojen, asiakas-, aliurakoitsija- ja henkilöstötietojen ylläpitoa sekä työmaapöytäkirjojen, -raporttien ja muiden dokumenttien hallintaa.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.