Teiden ja katujen kunnossapito

Teiden ja katujen kunnossapidossa Autori tarjoaa tehokkaat työkalut sekä viranomaisille että palveluntuottajille, urakoitsijoille ja konsulteille. Toimialakohtaiset Autori-tietopalvelut tarjoavat kunnossapidon osapuolten tarvitsemat ominaisuudet teiden ja katujen omaisuuden- ja kunnonhallintaan, toimenpiteiden suunnitteluun, työnohjaukseen, kunnossapidon valvontaan ja toteutumisen raportointiin.

Tuotteet

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Maintenance

Autori Road Maintenance on kehitetty teiden ja katujen kunnossapidon alueurakoihin tiedon keräämistä, töiden ohjaamista ja seuraamista sekä raportointia varten.

Tuote tarjoaa urakoitsijalle työkalut tarjousvaiheen reittisuunnittelusta aina lopulliseen raportointiin ja tietojen siirtämiseen muihin tietojärjestelmiin. Urakan alkaessa urakoitsija saa tehtyjen reittisuunnitelmien lisäksi kaikki tarvittavat urakan taustatiedot automaattisesti Autori-järjestelmään. Optimoitujen kirjaustoimintojen ja muistiolomakkeiden ansiosta urakoitsijalla on helppo kirjata tehtyjä töitä alueurakoiden vaatimusten mukaisesti.

Autori Road Maintenancen avulla urakoitsija hallitsee urakkaa tehokkaammin ja saa paremman yleisnäkymän urakasta. Työryhmiä voidaan ohjata paremmin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Kentällä tehty työ tehostuu huomattavasti, kun kaikki tarpeellinen tieto kohteesta on aina helposti saatavilla ja kun tehdyt työt kirjataan ja dokumentoidaan optimoiduilla toiminnoilla heti maastossa. Reaaliaikainen järjestelmä helpottaa maastossa tehtävää työtä, työnohjausta sekä halutessa työn tilaajaa ja laadunvalvojaa, jotka voivat saada rajatun näkymän urakoitsijan palveluun. Integrointi Liikenneviraston Harja-järjestelmään ja eri laitteisiin, kuten sirotinlaitteisiin tmv. helpottaa ja tehostaa tietojen keräämistä ja raportointia.

Autori Road Maintenancea käyttävät urakoitsijat, viranomaiset sekä konsultit eri profiileilla riippuen urakkamuodosta ja vaatimuksista sekä työtehtävästä. Tietopalvelu soveltuu käytettäväksi niin valtion kuin kuntien urakoissa.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Supervision

Autori Road Supervisionia käytetään laajasti teiden ja katujen kunnossapidon laadunvalvonnassa sekä päällystysten ja tiemerkintöjen inventoimisessa ja suunnittelussa. Pikakirjaukset, muistiot ja reittitallennustoiminnot ovat määritelty ja optimoitu eri urakoiden laadunvalvontavaatimusten ja urakoitsijoiden työtehtävien mukaan.

Autori Road Supervisionin avulla konsultit, jotka valvovat laatua tai tekevät inventointia tai toimenpidesuunnitelmia, tehostavat toimintaansa kootessaan kaiken raportoitavan tiedon yhteen karttaesitykseen. Kirjatuille havainnoille tai suunnitelmalle järjestelmä hakee automaattisesti tiedot tieosoitteesta, kunnossapitoluokasta, soratieluokasta ja viherhoitoluokan tasosta. Raportointia tukevat tiedot tarkastus- ja siirtoajoreiteistä kilometrimäärineen ja ajankohtineen sekä säätiedot historiatiedoilla. Havaintojen tueksi voidaan ottaa liitekuvia sekä tallettaa jatkuvaa kuvadataa tai 360-kuvaa ajetusta tarkastusreitistä.

Autori Road Supervisionin antaa myös koosteen, joka kertoo mm. ajetut kilometrimäärät eri hoitoluokissa, tarkastusten ajankohdat sekä havaittujen alitusten määrät. Muodostetut raportit voidaan jakaa tilaajalle ja urakoitsijalle kommentointia varten. Lisäksi integrointi Harja-järjestelmään varmistaa tiedon ajankohtaisen tilannekuvan välittämisen kaikille osapuolille.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Pavement

Autori Pavement on kehitetty päällystysurakoitsijoille teiden, katujen ja yksityisten kohteiden päällystys- ja paikkausurakoita varten. Sen avulla urakoitsija hallitsee urakoita tehokkaammin ja saa paremman tilannekuvan urakoiden eri kohteista. Monipuolisen karttanäkymän kautta työjohto voi ohjata omia työryhmiä entistä tehokkaammin.

Autori Pavementin avulla päällystys ja paikkaustoimenpiteiden suunnittelu helpottuu juuri niiden tarpeisiin kehitetyillä toiminnoilla. Kentällä tehty työ tehostuu, kun kaikki tarpeellisen tieto kohteesta on aina saatavilla heti maastossa. Karttanäkymän avulla esimerkiksi urakkarajat, päällystetyypit, -vuodet ja –menetelmät sekä kaivo-, ja rumputiedot ovat valittavissa lisäinformaatioina ja säätiedot sekä kelikamerakuvat ovat nähtävissä kartalla napin painalluksella.

Lisäksi toiminta tehostuu ja urakoiden tilannekuva paranee, kun tehdyt toimenpiteet, käytetyt massamäärät, raportit, työmaapäiväkirjat ym. kirjataan työtehtävän ja urakan mukaan optimoiduilla toiminnoilla heti maastossa. Autori viestintätoiminnon, Harja-integraation ja reaaliaikaisen tiedon jakamisen ansiosta työnohjaaminen ja sen seuraaminen ja raportointi tehostuvat huomattavasti samalla kuin työn mielekkyys paranee.

Kuntien paikkausurakoissa tilaaja voi lisäksi itse suunnitella paikkauskohteita ja –toimenpiteitä, tehdä tilauksia suunnitelmien perusteella ja seurata tilattujen töiden etenemistä reaaliajassa.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Marking

Autori Road Marking on kehitetty tiemerkintäurakoiden työnohjaukseen, töiden seurantaan ja tiedonhallintaan. Sitä käytetään laajasti teiden ja katujen tiemerkintäurakoissa sen tarjoaman tehokkaan urakoiden hallinnan, automaattisen tiedonkeräyksen ja digitalisen raportoinnin takia.

Urakoiden suunnittelu, töiden jakaminen sekä töiden ja tuntien kirjaaminen ja raportointi helpottuvat huomattavasti tiemerkintäurakoita varten optimoidulla Autori Road Markingilla. Monipuolisen karttanäkymän ja valinnaisten lisäinformaatioiden avulla tilannekuva ja urakoiden hallinta paranee. Esimerkintöjen tallentaminen, tiemerkintä- ja pienmerkintärekistereiden hallinta, työkoneiden reaaliaikaseuranta ja integrointi Harja-järjestelmään sekä rajapinnat Tieto-Oskarin RMD ohjausjärjestelmään ovat muita toimintaa tehostavia toiminnallisuuksia.

Lisäksi tiemerkintöjen kuntoarvojen inventointia, poikkeama- ja laaturaportteja sekä kalustotarkastuksia varten kehitetyt pikakirjaukset, muistiot ja reitin tallennus tehostavat tiedon kirjaamista ja sen keräämistä huomattavasti.

Kuntaurakoissa tilaaja voi itse suunnitella tarvittavia merkintäkohteita ja muuttaa suunnitelmat tilauksiksi, jolloin urakoitsija näkee tilaukset järjestelmässä toteutusta odottavina töinä.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Lighting

Autori Lighting on kehitetty tievalaistusten omistajille, valtioille tai kunnille ja kaupungeille sekä erityisesti valaistusten kunnossapidosta ja huolloista vastaaville urakoitsijoille.

Autori Road Lighting mahdollistaa keskitetyn ja tehokkaan valaisinomaisuuden hallinnan. Olemassa olevan rekisterin tuominen Autori Road Lighting palveluun ja/tai valaistusomaisuuden inventointi maastossa on suoraviivasta. Toiminta tehostuu, kun vikahavainnot ja hoitotoimenpiteiden yksityiskohtaiset tiedot ovat sidottuja kohteisiin ja aina helposti saatavilla maastossa. Vikahavaintojen kirjaaminen ja niiden pohjalta tehtävien työmääräysten luonti tiimikohtaisesti on helppoa.

Laadunvarmistusta tehostavat keskustarkastuksia, maadoitusmittauksia ja pylvästarkastuksia varten optimoidut kirjauslomakkeet. Reitinkeräys-toiminnon avulla tehtyjen huoltokierrosten reitit ja niiden pituudet voidaan tarvittaessa myös tallentaa palveluun.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Traffic Measurements

Autori Traffic Measurements tarjoaa ratkaisuja kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentaan sekä nopeusnäyttöjen mittauksiin. Autori ei edusta tai myy valmistajien laskentalaitteita, mutta järjestelmän rajapintojen kautta keskitymme laitevalmistajien laskentatietojen keräämiseen, tietojen työstämiseen ja laitteiden hallintaan sekä kerättyjen tietojen edelleen lähettämiseen. Lisäksi Autoria käytetään Liikenneviraston yleisen liikennelaskentaprojektin (YL) tiedonhallinnassa.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Traffic Arrangements

Autori Traffic Arrangements on kehitetty urakoitsijoille ja tilaajille tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnitteluun, kirjaamiseen ja raportointiin.

Liikennejärjestelyitä voidaan suunnitella web-palvelussa tai järjestelmään voidaan tuoda jo valmiiksi tehtyjä pdf suunnitelmia. Kentällä tehtävät todelliset liikennejärjestelyt dokumentoidaan optimoiduilla toiminnoilla, jolloin toimenpide ja asennettu merkki tai muu liikennejärjestely sidotaan tekijään, aikaan ja paikkaan. Tieto tehdyistä liikennejärjestelyistä voidaan jakaa dynaamisen näkymän kautta ja niitä voidaan tarvittaessa hakea historiatiedoista, mikä on hyödyllistä mm. vakuutus- ja korvausasioiden käsittelyssä.

Liikennemerkkipäiväkirja on saatavissa erillisenä tuotteena tai osana muita tietopalveluita, kuten esim. Autori Pavement ja Road Lighting ratkaisuja.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.

Autori Road Authority

Autori Road Authorityä käytetään laajasti maanteiden alueurakoiden -, päällystysten – ja tiemerkintöjen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksen laadunvalvonnassa. Pikakirjaukset, muistiot ja reittitallennustoiminnot ovat optimoituja juuri viranomaisille teiden ja katujen kunnossapidon suunnittelun, havaintojen kirjaamisen ja laadunvalvonnan tarpeisiin.

Monipuolisen karttanäkymän sekä useiden lisäinformaatioiden ansiosta käyttäjä näkee helposti esimerkiksi urakkarajat, hoitoluokat, tietoa päällysteestä, rummuista ja silloista. Tiesääasemien – ja kelikameratietojen liittäminen tehtyihin havaintoihin ja tietojen jakaminen urakoitsijoille ovat esimerkkejä toiminnoista, jotka tehostavat tiedonkulkua ja kunnossapitoa huomattavasti.

Ota yhteyttä tai varaa henkilökohtainen demo yksityiskohtaisempaa esittelyä varten.