Kestävä kehitys

Autorin tehtävä yhteiskunnassa on tarjota tietojärjestelmiä kriittisen infrastruktuurin, kuten katujen ja teiden sekä sähköverkkojen mahdollisimman tehokkaaseen kunnossapitoon. Autamme loppuasiakkaita saavuttamaan parhaan tavan toteuttaa kunnossapitoa tehostamalla urakoitsijoiden toimintoja tarjoamalla uusimpia teknologioita hyödyntäviä, innovatiivisia ja digitaalisia ratkaisuja tiedon keräämiseen, hallintaan ja jakamiseen.

Toimintamme ja tarjontamme tehokkaampaa kunnossapitoa varten tukee samalla kestävää kehitystä.

Pyrimme auttamaan tienpitäjiä ja sähköverkon omistajia tarjoamalla oikean ja ajankohtaisen tilannekuvan omaisuudesta sekä tehostamaan sen kunnossapitoa varmistamalla tehokasta tiedonsiirtoa heidän ja urakoitsijoiden välillä. Kirjaamalla tehtyjä toimenpiteitä, keräämällä ja hyödyntämällä eri laitteista saatuja tietoja ja välittämällä reaaliaikaista informaatiota ja parempaa tilannekuvaa sitä tarvitseville osapuolille, voimme yhdessä vähentää ympäristön kuormittumista.

Ympäristövaikutukset kuuluvat jokaisen vastuullisen toimijan, niin yritysten kuin yksityishenkilöiden tavoitteisiin.

Autori pyrkii tarjonnallaan mm. vähentämään turhien siirtymä-ajojen, tarkastusreittien sekä tiemerkintä-, suolaus- ja hiekoitusmäärien tarvetta. Omassa toiminnassamme pyrimme hyödyntämään julkista liikennettä ja käyttämään esimerkiksi puhelimia ja web-kokouksia lentämisen sijaan aina kun se on mahdollista. Pyrimme myös vähentämään turhaa energiankulutusta konttoreissamme ja kierrätämme sekä lajittelemme, laitteita ja jätteitä suositusten mukaan.