Laatu

Autorissa keskeinen tavoitteemme on luoda pitkiä asiakassuhteita ja tyytyväisiä loppukäyttäjiä. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen, laatu on keskeisessä osassa kaikkea mitä teemme. Meidän näkökulmastamme laadukkaan ohjelmistotuotteen rakentaminen lähtee ihmisistä. Asiantunteva ja intohimoinen tiimi, joka toteuttaa moderneja prosesseja, sekä hyödyntää nykyaikaisia työkaluja ja teknologioita ratkaisee lähes mahdottomiakin ongelmia.

Toimintamalli

Tuotekehityksemme tukeutuu alan standardeiksi muodostuneihin agile-prosesseihin niin kehitysprojektien, kuin myös ylläpidonkin osalta. Prosessin yksi keskeisistä tavoitteista on mahdollistaa niin tiimin, kuin myös toimintamallin jatkuva kehittyminen. Ketterät toimintatavat mahdollistavat saumattoman yhteistyön asiakkaiden kanssa koko palvelun elinkaaren ajan. Toimivan asiakasyhteistyön lisäksi toimintatapa tukee myös tiimin yhteistyötä ja mahdollistaa entistä innovatiivisempien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Toiminnassamme hyödynnämme mm. jatkuvan integraation, testauksen sekä toimituksen käytäntöjä.

Automaatio on keskeisessä roolissa nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä. Olemme pyrkineet automatisoimaan kaiken manuaalisen työn välttääksemme inhimilliset virheet, sekä mahdollistaaksemme kehittäjien keskittymisen olennaiseen, eli kehittämiseen. Uusimpia työkaluja hyödyntäen toteutamme automaattisesti mm. lähdekoodien analysoinnit, toiminnallisuuksien testauksen useilla eri menetelmillä, uusien sovellusversioiden julkaisut, varmuuskopioinnit, hälytykset mahdollisista ongelmatilanteista sekä tarvittaessa vaikka koko järjestelmän infrastruktuurin palauttamisen.

Azure

Järjestelmän alustaksi olemme valinneet modernin, turvallisen ja helposti skaalautuvan Microsoftin Azure-pilvipalvelun. Azuren työkaluja hyödyntäen palvelun tilan monitorointi ja mahdollisten ongelmien havaitseminen tapahtuu vaivattomasti. Azure tarjoaa myös valtavasti valmiita, testattuja palveluita, joita hyödyntämällä kehitystyö tehostuu merkittävästi.

Toimialatuntemus

Laajan teknologiaosaamisen lisäksi tunnemme myös asiakkaidemme toimialan. Meillä on syvä osaaminen teiden ja katujen, sekä sähköverkkojen kunnossapidosta yli 30v. kokemuksella. Tämän lisäksi pyrimme jatkuvaan kanssakäymiseen asiakkaidemme kanssa ymmärtääksemme juuri kyseisen asiakkaan toimintatapoja ja tarpeita yksityiskohtaisesti. Näin voimme tarjota asiakkaan liiketoimintaa ja jokapäiväisiä työtehtäviä tehostavia ratkaisuja, mikä on toimintamme ydin.